Nederlands Minecraft Forum

Minecraft => Problemen => Topic gestart door: Herudi op 03 oktober 2018, 14:32:42

Titel: Minecraft voor java en Windows 10
Bericht door: Herudi op 03 oktober 2018, 14:32:42
Na problemen met het spelen van Minecraft voor java en de bijbehorende versie voor windows 10 heb ik heel mijn PC opnieuw geinstalleerd. Dus een nieuwe installatie van windows 10 en Minecraft opnieuw gedownload. Helaas lopen de beide versie's nog steeds vast.In de java versie is bijna geen beweging mogelijk terwijl deze ook wel opstart.


Wie weet een oplossing hiervoor ?

Naam van besturingssysteem   Microsoft Windows 10 Home
Versie   10.0.17134 Build 17134
Andere beschrijving van besturingssysteem   Niet beschikbaar
Leverancier van besturingssysteem   Microsoft Corporation
Systeemnaam   DESKTOP-JN7HCOG
Systeemfabrikant    LENOVO
Systeemmodel   90B80034MH
Systeemtype   x64-based PC
Systeem-SKU   LENOVO_PN_90B80034MH
Processor   Intel(R) Pentium(R) CPU G3250 @ 3.20GHz, 3200 MHz, 2 core('s), 2 logische processor(s)
BIOS-versie/datum   LENOVO IEKT28AUS, 10-9-2014
SMBIOS-versie   2.7
Versie van ingesloten controller   255.255
BIOS-modus   UEFI
Fabrikant BaseBoard   LENOVO
Model BaseBoard   Niet beschikbaar
Naam BaseBoard   Basiskaart
Platformfunctie   Desktop
Status beveiligd opstarten   Uitgeschakeld
PCR7-configuratie   Binding niet mogelijk
Map met Windows   C:\WINDOWS
Systeemmap   C:\WINDOWS\system32
Opstartapparaat   \Device\HarddiskVolume2
Landinstelling   Nederland
HAL (Hardware Abstraction Layer)   Versie = "10.0.17134.285"

Tijdzone   West-Europa (zomertijd)
Geïnstalleerd fysiek geheugen (RAM)   4,00 GB
Totaal fysiek geheugen   3,92 GB
Beschikbaar fysiek geheugen   1,67 GB
Totaal virtueel geheugen   9,78 GB
Beschikbaar virtueel geheugen   7,14 GB
Ruimte voor wisselbestand   5,87 GB

Titel: Re: Minecraft voor java en Windows 10
Bericht door: Daanisaanwezig op 03 oktober 2018, 21:26:21
Errors? Zoja kan je die dan doorsturen?
Titel: Re: Minecraft voor java en Windows 10
Bericht door: ShelLuser op 04 oktober 2018, 14:45:58
Wat voor versie(s) speel je precies? Vanilla of gebruik je ook mods (dus Forge of Liteloader of beide)?
Titel: Re: Minecraft voor java en Windows 10
Bericht door: Herudi op 07 oktober 2018, 09:44:27
Ik heb de java versie met voor windows 10. na een nieuwe download installatie gelijk al het zelfde probleem. Hortend en stotend beeld wat dan vastloopt. links bovenin de blauwe balk verschijnt dan

"minecraft (reageert niet). Ook de Esc toets en Ctr-alt-del werkt niet waardoor ik de Pc met de aan/uit toets opnieuw moet opstarten.
Titel: Re: Minecraft voor java en Windows 10
Bericht door: ShelLuser op 07 oktober 2018, 17:44:29
Dan ga ik sterk denken aan problemen met de video kaart. Controleer om te beginnen de versie van je video kaart drivers en zorg ervoor dat je de laatste versies gebruikt. Kijk ook even goed naar je Windows updates om te zien dat die ook up to date zijn.

Verder kan ik je zeker aanraden eens naar OptiFine (https://optifine.net/home) te kijken. Je kan de jarfile downloaden, starten en dan kan het zichzelf installeren (je krijgt een nieuw profiel wat je kan gebruiken om OptiFine te starten).

Voor veel mensen is OptiFine de methode om Minecraft weer speelbaar te krijgen.
Titel: Re: Minecraft voor java en Windows 10
Bericht door: Daanisaanwezig op 07 oktober 2018, 21:58:27
En als we dan toch bezig zijn kijk dan ook meteen of je java up to date is. Minecraft draait namelijk op Java dus zonder java geen minecraft.
Titel: Re: Minecraft voor java en Windows 10
Bericht door: 36gianni36 op 08 oktober 2018, 17:05:16
En als we dan toch bezig zijn kijk dan ook meteen of je java up to date is. Minecraft draait namelijk op Java dus zonder java geen minecraft.
Hij zegt dat de Java versie gewoon opstart. Buiten dat download de Minecraft launcher zelf al Java.
Titel: Re: Minecraft voor java en Windows 10
Bericht door: Herudi op 08 oktober 2018, 22:58:55
#
# A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:
#
#  EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION (0xc0000005) at pc=0x00007ffe98f74fdc, pid=8956, tid=1512
#
# JRE version: Java(TM) SE Runtime Environment (8.0_51-b16) (build 1.8.0_51-b16)
# Java VM: Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (25.51-b03 mixed mode windows-amd64 compressed oops)
# Problematic frame:
# C  [ig75icd64.dll+0x524fdc]
#
# Failed to write core dump. Minidumps are not enabled by default on client versions of Windows
#
# If you would like to submit a bug report, please visit:
#   http://bugreport.java.com/bugreport/crash.jsp
# The crash happened outside the Java Virtual Machine in native code.
# See problematic frame for where to report the bug.
#

---------------  T H R E A D  ---------------

Current thread (0x00000000023ee800):  JavaThread "Client thread" [_thread_in_native, id=1512, stack(0x00000000022a0000,0x00000000023a0000)]

siginfo: ExceptionCode=0xc0000005, reading address 0x0000000043997040

Registers:
RAX=0x00007ffe98f74fdc, RBX=0x0000000043997040, RCX=0x000000006a80c968, RDX=0x0000000043997040
RSP=0x000000000239e588, RBP=0x000000001d4f1780, RSI=0x0000000000000318, RDI=0x000000006a80c968
R8 =0x000000000000000c, R9 =0x00007ffe98a50000, R10=0x000000006a80c968, R11=0x000000006a80c968
R12=0x0000000000000010, R13=0x0000000000000318, R14=0x0000000061b9e5c0, R15=0x0000000043997040
RIP=0x00007ffe98f74fdc, EFLAGS=0x0000000000010202

Top of Stack: (sp=0x000000000239e588)
0x000000000239e588:   00007ffe98efcf5e 0000000000002520
0x000000000239e598:   00000000006db460 0000000000000c60
0x000000000239e5a8:   000000001b27b400 0000000000640000
0x000000000239e5b8:   000000000000000e 00000000023e0000
0x000000000239e5c8:   0000000063e35ea0 000000000000004f
0x000000000239e5d8:   0000000063e79d2d 0000000061b9e8f0
0x000000000239e5e8:   00007ffe98b3090e 00007ffe98a50000
0x000000000239e5f8:   00007ffe98b308be fffffffffffffffe
0x000000000239e608:   000000000000004f 0000000061b9e950
0x000000000239e618:   0000000000001402 000000001d4f1780
0x000000000239e628:   00007ffe98afdb3f 0000000061b9e2c0
0x000000000239e638:   000000001d4f1780 000000006a80c968
0x000000000239e648:   000000000000001c 000000006a941b88
0x000000000239e658:   0000000000000000 0000000061b9e950
0x000000000239e668:   000000006a6a15c8 000000006a80eea8
0x000000000239e678:   000000000239e830 0000000061b9e2c0

Instructions: (pc=0x00007ffe98f74fdc)
0x00007ffe98f74fbc:   8b c3 c3 48 0f b6 02 48 0f b7 4a 01 48 8b 52 03
0x00007ffe98f74fcc:   41 88 02 66 41 89 4a 01 49 89 52 03 49 8b c3 c3
0x00007ffe98f74fdc:   8b 02 48 8b 4a 04 41 89 02 49 89 4a 04 49 8b c3
0x00007ffe98f74fec:   c3 48 0f b6 02 8b 4a 01 48 8b 52 05 41 88 02 41


Register to memory mapping:

RAX=0x00007ffe98f74fdc is an unknown value
RBX=0x0000000043997040 is an unknown value
RCX=0x000000006a80c968 is an unknown value
RDX=0x0000000043997040 is an unknown value
RSP=0x000000000239e588 is pointing into the stack for thread: 0x00000000023ee800
RBP=0x000000001d4f1780 is an unknown value
RSI=0x0000000000000318 is an unknown value
RDI=0x000000006a80c968 is an unknown value
R8 =0x000000000000000c is an unknown value
R9 =0x00007ffe98a50000 is an unknown value
R10=0x000000006a80c968 is an unknown value
R11=0x000000006a80c968 is an unknown value
R12=0x0000000000000010 is an unknown value
R13=0x0000000000000318 is an unknown value
R14=0x0000000061b9e5c0 is an unknown value
R15=0x0000000043997040 is an unknown value


Stack: [0x00000000022a0000,0x00000000023a0000],  sp=0x000000000239e588,  free space=1017k
Native frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code, C=native code)
C  [ig75icd64.dll+0x524fdc]
C  [ig75icd64.dll+0x4acf5e]
C  0x000000000340500f

Java frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code)
J 5909  org.lwjgl.opengl.GL11.glDrawArrays(III)V (0 bytes) @ 0x0000000003404f89 [0x0000000003404f40+0x49]
J 5968 C2 ctq.a(Lctp;)V (386 bytes) @ 0x000000000342dfcc [0x000000000342dc00+0x3cc]
j  cwo.a(Lctp;ILcws;)V+19
j  cwo.a(Laxk;Lctp;Lcws;Lcwq;D)Lcom/google/common/util/concurrent/ListenableFuture;+44
j  cwp.a(Lcwn;)V+516
j  cwo.b(Lcws;)Z+17
j  cud.a(Laer;FLcwy;IZ)V+1414
j  ctx.b(FJ)V+545
j  ctx.a(FJ)V+68
J 6218 C1 ctx.a(FJZ)V (650 bytes) @ 0x000000000316593c [0x0000000003164740+0x11fc]
J 6154 C1 cfs.c(Z)V (878 bytes) @ 0x00000000031727bc [0x0000000003170e80+0x193c]
j  cfs.a()V+75
j  net.minecraft.client.main.Main.main([Ljava/lang/String;)V+1168
v  ~StubRoutines::call_stub

---------------  P R O C E S S  ---------------

Java Threads: ( => current thread )
  0x0000000018bab000 JavaThread "pool-4-thread-1" [_thread_blocked, id=7264, stack(0x0000000000010000,0x0000000000110000)]
  0x0000000018ba8000 JavaThread "Chunk Batcher 1" daemon [_thread_blocked, id=2052, stack(0x000000006fb80000,0x000000006fc80000)]
  0x0000000018baf000 JavaThread "Chunk Batcher 0" daemon [_thread_blocked, id=10968, stack(0x000000006fa80000,0x000000006fb80000)]
  0x0000000018bae000 JavaThread "Netty Server IO #1" daemon [_thread_in_native, id=10260, stack(0x000000006f780000,0x000000006f880000)]
  0x0000000018baa800 JavaThread "Netty Local Client IO #0" daemon [_thread_blocked, id=10516, stack(0x000000006f680000,0x000000006f780000)]
  0x0000000018bad800 JavaThread "Keep-Alive-Timer" daemon [_thread_blocked, id=10544, stack(0x000000006f580000,0x000000006f680000)]
  0x0000000018ba9000 JavaThread "Netty Server IO #0" daemon [_thread_in_native, id=5280, stack(0x000000006f180000,0x000000006f280000)]
  0x0000000068b6f000 JavaThread "ObjectCleanerThread" daemon [_thread_blocked, id=7252, stack(0x000000006f080000,0x000000006f180000)]
  0x000000001b00b800 JavaThread "Java2D Disposer" daemon [_thread_blocked, id=8728, stack(0x000000006ed80000,0x000000006ee80000)]
  0x000000001adbe000 JavaThread "Server thread" [_thread_blocked, id=10452, stack(0x000000006d9d0000,0x000000006dad0000)]
  0x0000000018f72800 JavaThread "Snooper Timer" daemon [_thread_blocked, id=7500, stack(0x000000006d5a0000,0x000000006d6a0000)]
  0x0000000018548000 JavaThread "File IO Thread" daemon [_thread_blocked, id=10880, stack(0x0000000069da0000,0x0000000069ea0000)]
  0x0000000019706800 JavaThread "Narrator" daemon [_thread_blocked, id=1104, stack(0x0000000063bc0000,0x0000000063cc0000)]
  0x0000000019363000 JavaThread "Thread-3" [_thread_blocked, id=7688, stack(0x00000000646f0000,0x00000000647f0000)]
  0x000000001b3fa000 JavaThread "Thread-2" [_thread_blocked, id=10396, stack(0x0000000063890000,0x0000000063990000)]
  0x00000000184e9800 JavaThread "Timer hack thread" daemon [_thread_blocked, id=11068, stack(0x000000001c530000,0x000000001c630000)]
  0x0000000018aef800 JavaThread "Snooper Timer" daemon [_thread_blocked, id=10872, stack(0x000000001a300000,0x000000001a400000)]
  0x000000001776e800 JavaThread "Service Thread" daemon [_thread_blocked, id=6516, stack(0x0000000017ff0000,0x00000000180f0000)]
  0x0000000016bec000 JavaThread "C1 CompilerThread1" daemon [_thread_blocked, id=5724, stack(0x0000000017ef0000,0x0000000017ff0000)]
  0x0000000016bc8800 JavaThread "C2 CompilerThread0" daemon [_thread_in_native, id=9404, stack(0x0000000017df0000,0x0000000017ef0000)]
  0x0000000016bc7000 JavaThread "Attach Listener" daemon [_thread_blocked, id=11028, stack(0x0000000017cf0000,0x0000000017df0000)]
  0x0000000016bc6000 JavaThread "Signal Dispatcher" daemon [_thread_blocked, id=10132, stack(0x0000000017bf0000,0x0000000017cf0000)]
  0x0000000016bc2800 JavaThread "Surrogate Locker Thread (Concurrent GC)" daemon [_thread_blocked, id=10908, stack(0x0000000017af0000,0x0000000017bf0000)]
  0x0000000016bab000 JavaThread "Finalizer" daemon [_thread_blocked, id=10832, stack(0x00000000175f0000,0x00000000176f0000)]
  0x0000000016ba3000 JavaThread "Reference Handler" daemon [_thread_blocked, id=9724, stack(0x00000000174f0000,0x00000000175f0000)]
=>0x00000000023ee800 JavaThread "Client thread" [_thread_in_native, id=1512, stack(0x00000000022a0000,0x00000000023a0000)]

Other Threads:
  0x0000000016b9e800 VMThread [stack: 0x00000000173f0000,0x00000000174f0000] [id=10664]
  0x00000000177b2000 WatcherThread [stack: 0x00000000180f0000,0x00000000181f0000] [id=9292]

VM state:not at safepoint (normal execution)

VM Mutex/Monitor currently owned by a thread: None

Heap:
 garbage-first heap   total 589824K, used 367251K [0x00000000c0000000, 0x00000000c1000120, 0x0000000100000000)
  region size 16384K, 4 young (65536K), 1 survivors (16384K)
 Metaspace       used 59213K, capacity 63091K, committed 63232K, reserved 1103872K
  class space    used 7698K, capacity 8668K, committed 8704K, reserved 1048576K

Heap Regions: (Y=young(eden), SU=young(survivor), HS=humongous(starts), HC=humongous(continues), CS=collection set, F=free, TS=gc time stamp, PTAMS=previous top-at-mark-start, NTAMS=next top-at-mark-start)
AC   0  O    TS     0 PTAMS 0x00000000c0000000 NTAMS 0x00000000c0ffff98 space 16384K,  99% used [0x00000000c0000000, 0x00000000c1000000)
AC   0 HS    TS     0 PTAMS 0x00000000c1000000 NTAMS 0x00000000c1a00010 space 16384K,  62% used [0x00000000c1000000, 0x00000000c2000000)
AC   0  O    TS     0 PTAMS 0x00000000c2000000 NTAMS 0x00000000c3000000 space 16384K, 100% used [0x00000000c2000000, 0x00000000c3000000)
AC   0  O    TS     0 PTAMS 0x00000000c3000000 NTAMS 0x00000000c4000000 space 16384K, 100% used [0x00000000c3000000, 0x00000000c4000000)
AC   0  O    TS     0 PTAMS 0x00000000c4000000 NTAMS 0x00000000c5000000 space 16384K, 100% used [0x00000000c4000000, 0x00000000c5000000)
AC   0  O    TS     0 PTAMS 0x00000000c5000000 NTAMS 0x00000000c5fffff0 space 16384K,  99% used [0x00000000c5000000, 0x00000000c6000000)
AC   0  O    TS     0 PTAMS 0x00000000c6000000 NTAMS 0x00000000c6fffff8 space 16384K,  99% used [0x00000000c6000000, 0x00000000c7000000)
AC   0  O    TS     0 PTAMS 0x00000000c7000000 NTAMS 0x00000000c7ffffd8 space 16384K,  99% used [0x00000000c7000000, 0x00000000c8000000)
AC   0  O    TS     0 PTAMS 0x00000000c8000000 NTAMS 0x00000000c8fffff8 space 16384K,  99% used [0x00000000c8000000, 0x00000000c9000000)
AC   0  O    TS     0 PTAMS 0x00000000c9000000 NTAMS 0x00000000c9ffffe8 space 16384K,  99% used [0x00000000c9000000, 0x00000000ca000000)
AC   0  O    TS     0 PTAMS 0x00000000ca000000 NTAMS 0x00000000cafffff8 space 16384K,  99% used [0x00000000ca000000, 0x00000000cb000000)
AC   0  O    TS     0 PTAMS 0x00000000cb000000 NTAMS 0x00000000cbffffd0 space 16384K,  99% used [0x00000000cb000000, 0x00000000cc000000)
AC   0  O    TS     0 PTAMS 0x00000000cc000000 NTAMS 0x00000000ccffff10 space 16384K,  99% used [0x00000000cc000000, 0x00000000cd000000)
AC   0  O    TS     0 PTAMS 0x00000000cd000000 NTAMS 0x00000000cdffff70 space 16384K,  99% used [0x00000000cd000000, 0x00000000ce000000)
AC   0  O    TS     0 PTAMS 0x00000000ce000000 NTAMS 0x00000000ceffad20 space 16384K,  99% used [0x00000000ce000000, 0x00000000cf000000)
AC   0  O    TS     0 PTAMS 0x00000000cf000000 NTAMS 0x00000000cf4aa2c8 space 16384K,  29% used [0x00000000cf000000, 0x00000000d0000000)
AC   0  O    TS     1 PTAMS 0x00000000d0000000 NTAMS 0x00000000d1000000 space 16384K, 100% used [0x00000000d0000000, 0x00000000d1000000)
AC   0  O    TS     3 PTAMS 0x00000000d1000000 NTAMS 0x00000000d2000000 space 16384K, 100% used [0x00000000d1000000, 0x00000000d2000000)
AC   0  O    TS     3 PTAMS 0x00000000d2000000 NTAMS 0x00000000d3000000 space 16384K, 100% used [0x00000000d2000000, 0x00000000d3000000)
AC   0  O    TS     3 PTAMS 0x00000000d3000000 NTAMS 0x00000000d4000000 space 16384K, 100% used [0x00000000d3000000, 0x00000000d4000000)
AC   0  O    TS     3 PTAMS 0x00000000d4000000 NTAMS 0x00000000d4800008 space 16384K,  50% used [0x00000000d4000000, 0x00000000d5000000)
AC   0  F    TS     0 PTAMS 0x00000000d5000000 NTAMS 0x00000000d5000000 space 16384K,   0% used [0x00000000d5000000, 0x00000000d6000000)
AC   0  F    TS     0 PTAMS 0x00000000d6000000 NTAMS 0x00000000d6000000 space 16384K,   0% used [0x00000000d6000000, 0x00000000d7000000)
AC   0  F    TS     0 PTAMS 0x00000000d7000000 NTAMS 0x00000000d7000000 space 16384K,   0% used [0x00000000d7000000, 0x00000000d8000000)
AC   0  F    TS     1 PTAMS 0x00000000d8000000 NTAMS 0x00000000d8000000 space 16384K,   0% used [0x00000000d8000000, 0x00000000d9000000)
AC   0  F    TS     1 PTAMS 0x00000000d9000000 NTAMS 0x00000000d9000000 space 16384K,   0% used [0x00000000d9000000, 0x00000000da000000)
AC   0  F    TS     0 PTAMS 0x00000000da000000 NTAMS 0x00000000da000000 space 16384K,   0% used [0x00000000da000000, 0x00000000db000000)
AC   0  F    TS     0 PTAMS 0x00000000db000000 NTAMS 0x00000000db000000 space 16384K,   0% used [0x00000000db000000, 0x00000000dc000000)
AC   0  F    TS     0 PTAMS 0x00000000dc000000 NTAMS 0x00000000dc000000 space 16384K,   0% used [0x00000000dc000000, 0x00000000dd000000)
AC   0  F    TS     0 PTAMS 0x00000000dd000000 NTAMS 0x00000000dd000000 space 16384K,   0% used [0x00000000dd000000, 0x00000000de000000)
AC   0  S CS TS     3 PTAMS 0x00000000de000000 NTAMS 0x00000000de000000 space 16384K, 100% used [0x00000000de000000, 0x00000000df000000)
AC   0  F    TS     0 PTAMS 0x00000000df000000 NTAMS 0x00000000df000000 space 16384K,   0% used [0x00000000df000000, 0x00000000e0000000)
AC   0  F    TS     0 PTAMS 0x00000000e0000000 NTAMS 0x00000000e0000000 space 16384K,   0% used [0x00000000e0000000, 0x00000000e1000000)
AC   0  E    TS     0 PTAMS 0x00000000e1000000 NTAMS 0x00000000e1000000 space 16384K,  46% used [0x00000000e1000000, 0x00000000e2000000)
AC   0  E CS TS     0 PTAMS 0x00000000e2000000 NTAMS 0x00000000e2000000 space 16384K, 100% used [0x00000000e2000000, 0x00000000e3000000)
AC   0  E CS TS     0 PTAMS 0x00000000e3000000 NTAMS 0x00000000e3000000 space 16384K, 100% used [0x00000000e3000000, 0x00000000e4000000)

Card table byte_map: [0x00000000121d0000,0x00000000123d0000] byte_map_base: 0x0000000011bd0000

Marking Bits (Prev, Next): (CMBitMap*) 0x000000000241de88, (CMBitMap*) 0x000000000241dee0
 Prev Bits: [0x00000000125d0000, 0x00000000135d0000)
 Next Bits: [0x00000000135d0000, 0x00000000145d0000)

Polling page: 0x0000000000600000

CodeCache: size=245760Kb used=24267Kb max_used=24267Kb free=221492Kb
 bounds [0x00000000024f0000, 0x0000000003cd0000, 0x00000000114f0000]
 total_blobs=9381 nmethods=7983 adapters=1307
 compilation: enabled

Compilation events (10 events):
Event: 143.227 Thread 0x0000000016bec000 10817       2       java.nio.DirectIntBufferU::<init> (30 bytes)
Event: 143.228 Thread 0x0000000016bec000 nmethod 10817 0x0000000003cc8190 code [0x0000000003cc8300, 0x0000000003cc8578]
Event: 143.228 Thread 0x0000000016bec000 10818       2       java.nio.Buffer::limit (62 bytes)
Event: 143.228 Thread 0x0000000016bec000 nmethod 10818 0x0000000003cc8690 code [0x0000000003cc8800, 0x0000000003cc8a28]
Event: 143.228 Thread 0x0000000016bec000 10819       2       java.util.BitSet::expandTo (23 bytes)
Event: 143.228 Thread 0x0000000016bec000 nmethod 10819 0x0000000003cc8b10 code [0x0000000003cc8c80, 0x0000000003cc8e28]
Event: 143.228 Thread 0x0000000016bec000 10820       2       sun.misc.Unsafe::copyMemory (11 bytes)
Event: 143.228 Thread 0x0000000016bec000 nmethod 10820 0x0000000003cc8ed0 code [0x0000000003cc9040, 0x0000000003cc91e8]
Event: 143.228 Thread 0x0000000016bec000 10821       2       java.util.BitSet::set (58 bytes)
Event: 143.229 Thread 0x0000000016bec000 nmethod 10821 0x0000000003cc9290 code [0x0000000003cc9460, 0x0000000003cc9978]

GC Heap History (10 events):
Event: 137.897 GC heap before
{Heap before GC invocations=71 (full 2):
 garbage-first heap   total 589824K, used 409832K [0x00000000c0000000, 0x00000000c1000120, 0x0000000100000000)
  region size 16384K, 11 young (180224K), 1 survivors (16384K)
 Metaspace       used 54029K, capacity 57437K, committed 57728K, reserved 1099776K
  class space    used 7061K, capacity 7949K, committed 8064K, reserved 1048576K
Event: 137.938 GC heap after
Heap after GC invocations=72 (full 2):
 garbage-first heap   total 589824K, used 277513K [0x00000000c0000000, 0x00000000c1000120, 0x0000000100000000)
  region size 16384K, 2 young (32768K), 2 survivors (32768K)
 Metaspace       used 54029K, capacity 57437K, committed 57728K, reserved 1099776K
  class space    used 7061K, capacity 7949K, committed 8064K, reserved 1048576K
}
Event: 139.392 GC heap before
{Heap before GC invocations=72 (full 2):
 garbage-first heap   total 589824K, used 408585K [0x00000000c0000000, 0x00000000c1000120, 0x0000000100000000)
  region size 16384K, 10 young (163840K), 2 survivors (32768K)
 Metaspace       used 57754K, capacity 61559K, committed 61824K, reserved 1101824K
  class space    used 7523K, capacity 8452K, committed 8576K, reserved 1048576K
Event: 139.437 GC heap after
Heap after GC invocations=73 (full 2):
 garbage-first heap   total 589824K, used 311461K [0x00000000c0000000, 0x00000000c1000120, 0x0000000100000000)
  region size 16384K, 2 young (32768K), 2 survivors (32768K)
 Metaspace       used 57754K, capacity 61559K, committed 61824K, reserved 1101824K
  class space    used 7523K, capacity 8452K, committed 8576K, reserved 1048576K
}
Event: 139.600 GC heap before
{Heap before GC invocations=73 (full 2):
 garbage-first heap   total 589824K, used 327845K [0x00000000c0000000, 0x00000000c1000120, 0x0000000100000000)
  region size 16384K, 4 young (65536K), 2 survivors (32768K)
 Metaspace       used 57946K, capacity 61729K, committed 61824K, reserved 1101824K
  class space    used 7550K, capacity 8485K, committed 8576K, reserved 1048576K
Event: 140.219 GC heap after
Heap after GC invocations=74 (full 3):
 garbage-first heap   total 589824K, used 244371K [0x00000000c0000000, 0x00000000c1000120, 0x0000000100000000)
  region size 16384K, 0 young (0K), 0 survivors (0K)
 Metaspace       used 57946K, capacity 61729K, committed 61824K, reserved 1101824K
  class space    used 7550K, capacity 8485K, committed 8576K, reserved 1048576K
}
Event: 141.827 GC heap before
{Heap before GC invocations=74 (full 3):
 garbage-first heap   total 589824K, used 408211K [0x00000000c0000000, 0x00000000c1000120, 0x0000000100000000)
  region size 16384K, 10 young (163840K), 0 survivors (0K)
 Metaspace       used 58996K, capacity 62887K, committed 62976K, reserved 1103872K
  class space    used 7691K, capacity 8664K, committed 8704K, reserved 1048576K
Event: 141.867 GC heap after
Heap after GC invocations=75 (full 3):
 garbage-first heap   total 589824K, used 301715K [0x00000000c0000000, 0x00000000c1000120, 0x0000000100000000)
  region size 16384K, 2 young (32768K), 2 survivors (32768K)
 Metaspace       used 58996K, capacity 62887K, committed 62976K, reserved 1103872K
  class space    used 7691K, capacity 8664K, committed 8704K, reserved 1048576K
}
Event: 142.651 GC heap before
{Heap before GC invocations=75 (full 3):
 garbage-first heap   total 589824K, used 383635K [0x00000000c0000000, 0x00000000c1000120, 0x0000000100000000)
  region size 16384K, 7 young (114688K), 2 survivors (32768K)
 Metaspace       used 59157K, capacity 63085K, committed 63232K, reserved 1103872K
  class space    used 7697K, capacity 8667K, committed 8704K, reserved 1048576K
Event: 142.684 GC heap after
Heap after GC invocations=76 (full 3):
 garbage-first heap   total 589824K, used 334483K [0x00000000c0000000, 0x00000000c1000120, 0x0000000100000000)
  region size 16384K, 1 young (16384K), 1 survivors (16384K)
 Metaspace       used 59157K, capacity 63085K, committed 63232K, reserved 1103872K
  class space    used 7697K, capacity 8667K, committed 8704K, reserved 1048576K
}

Deoptimization events (10 events):
Event: 143.204 Thread 0x00000000023ee800 Uncommon trap: reason=bimorphic action=maybe_recompile pc=0x00000000033435b0 method=ces.a(Lceh;Lcel;IILcel;IIIII)Z @ 20
Event: 143.204 Thread 0x00000000023ee800 Uncommon trap: reason=speculate_class_check action=maybe_recompile pc=0x00000000033434e0 method=cel.c(III)Z @ 44
Event: 143.204 Thread 0x00000000023ee800 Uncommon trap: reason=class_check action=maybe_recompile pc=0x00000000038a1178 method=cel.c(III)Z @ 44
Event: 143.204 Thread 0x00000000023ee800 Uncommon trap: reason=bimorphic action=maybe_recompile pc=0x00000000033435b0 method=ces.a(Lceh;Lcel;IILcel;IIIII)Z @ 20
Event: 143.204 Thread 0x00000000023ee800 Uncommon trap: reason=bimorphic action=maybe_recompile pc=0x00000000033435b0 method=ces.a(Lceh;Lcel;IILcel;IIIII)Z @ 20
Event: 143.204 Thread 0x00000000023ee800 Uncommon trap: reason=class_check action=maybe_recompile pc=0x00000000038a1178 method=cel.c(III)Z @ 44
Event: 143.204 Thread 0x00000000023ee800 Uncommon trap: reason=class_check action=maybe_recompile pc=0x00000000038a1178 method=cel.c(III)Z @ 44
Event: 143.204 Thread 0x00000000023ee800 Uncommon trap: reason=unstable_if action=reinterpret pc=0x0000000002e80bb8 method=java.util.BitSet.recalculateWordsInUse()V @ 19
Event: 143.227 Thread 0x00000000023ee800 Uncommon trap: reason=unstable_if action=reinterpret pc=0x00000000031d7640 method=java.nio.Buffer.limit(I)Ljava/nio/Buffer; @ 33
Event: 143.227 Thread 0x00000000023ee800 Uncommon trap: reason=unstable_if action=reinterpret pc=0x0000000002e52db4 method=java.util.BitSet.ensureCapacity(I)V @ 6

Internal exceptions (10 events):
Event: 143.145 Thread 0x000000001b3fa000 Exception <a 'java/lang/InterruptedException': sleep interrupted> (0x00000000e3a698a8) thrown at [C:\re\workspace\8-2-build-windows-amd64-cygwin\jdk8u51\3951\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp, line 3211]
Event: 143.145 Thread 0x000000001b3fa000 Exception <a 'java/lang/InterruptedException': sleep interrupted> (0x00000000e3a69aa8) thrown at [C:\re\workspace\8-2-build-windows-amd64-cygwin\jdk8u51\3951\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp, line 3211]
Event: 143.145 Thread 0x000000001b3fa000 Exception <a 'java/lang/InterruptedException': sleep interrupted> (0x00000000e3a69ca8) thrown at [C:\re\workspace\8-2-build-windows-amd64-cygwin\jdk8u51\3951\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp, line 3211]
Event: 143.145 Thread 0x000000001b3fa000 Exception <a 'java/lang/InterruptedException': sleep interrupted> (0x00000000e3a69ea8) thrown at [C:\re\workspace\8-2-build-windows-amd64-cygwin\jdk8u51\3951\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp, line 3211]
Event: 143.145 Thread 0x000000001b3fa000 Exception <a 'java/lang/InterruptedException': sleep interrupted> (0x00000000e3a6a0a8) thrown at [C:\re\workspace\8-2-build-windows-amd64-cygwin\jdk8u51\3951\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp, line 3211]
Event: 143.145 Thread 0x000000001b3fa000 Exception <a 'java/lang/InterruptedException': sleep interrupted> (0x00000000e3a6a2a8) thrown at [C:\re\workspace\8-2-build-windows-amd64-cygwin\jdk8u51\3951\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp, line 3211]
Event: 143.145 Thread 0x000000001b3fa000 Exception <a 'java/lang/InterruptedException': sleep interrupted> (0x00000000e3a6a4a8) thrown at [C:\re\workspace\8-2-build-windows-amd64-cygwin\jdk8u51\3951\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp, line 3211]
Event: 143.145 Thread 0x000000001b3fa000 Exception <a 'java/lang/InterruptedException': sleep interrupted> (0x00000000e3a6a6a8) thrown at [C:\re\workspace\8-2-build-windows-amd64-cygwin\jdk8u51\3951\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp, line 3211]
Event: 143.146 Thread 0x000000001b3fa000 Exception <a 'java/lang/InterruptedException': sleep interrupted> (0x00000000e3a6a8a8) thrown at [C:\re\workspace\8-2-build-windows-amd64-cygwin\jdk8u51\3951\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp, line 3211]
Event: 143.146 Thread 0x000000001b3fa000 Exception <a 'java/lang/InterruptedException': sleep interrupted> (0x00000000e3a6aad0) thrown at [C:\re\workspace\8-2-build-windows-amd64-cygwin\jdk8u51\3951\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp, line 3211]

Events (10 events):
Event: 143.227 Thread 0x00000000023ee800 Uncommon trap: trap_request=0xffffff65 fr.pc=0x00000000031d7640
Event: 143.227 Thread 0x00000000023ee800 DEOPT PACKING pc=0x00000000031d7640 sp=0x000000000239e6a0
Event: 143.227 Thread 0x00000000023ee800 DEOPT UNPACKING pc=0x000000000253582a sp=0x000000000239e640 mode 2
Event: 143.227 Thread 0x00000000023ee800 Uncommon trap: trap_request=0xffffff65 fr.pc=0x0000000002e52db4
Event: 143.227 Thread 0x00000000023ee800 DEOPT PACKING pc=0x0000000002e52db4 sp=0x000000000239e680
Event: 143.227 Thread 0x00000000023ee800 DEOPT UNPACKING pc=0x000000000253582a sp=0x000000000239e568 mode 2
Event: 143.229 loading class ctp$a
Event: 143.229 loading class ctp$a done
Event: 143.229 Executing VM operation: RevokeBias
Event: 143.229 Executing VM operation: RevokeBias done


Dynamic libraries:
0x00007ff7c49c0000 - 0x00007ff7c49f7000    C:\Program Files (x86)\Minecraft\runtime\jre-x64\1.8.0_51\bin\javaw.exe
0x00007ffed8220000 - 0x00007ffed8401000    C:\WINDOWS\SYSTEM32\ntdll.dll
0x00007ffed7650000 - 0x00007ffed7702000    C:\WINDOWS\System32\KERNEL32.DLL
0x00007ffed4ff0000 - 0x00007ffed5263000    C:\WINDOWS\System32\KERNELBASE.dll
0x00007ffed56c0000 - 0x00007ffed5761000    C:\WINDOWS\System32\ADVAPI32.dll
0x00007ffed8050000 - 0x00007ffed80ee000    C:\WINDOWS\System32\msvcrt.dll
0x00007ffed8190000 - 0x00007ffed81eb000    C:\WINDOWS\System32\sechost.dll
0x00007ffed7f20000 - 0x00007ffed8044000    C:\WINDOWS\System32\RPCRT4.dll
0x00007ffed7340000 - 0x00007ffed74d0000    C:\WINDOWS\System32\USER32.dll
0x00007ffed5320000 - 0x00007ffed5340000    C:\WINDOWS\System32\win32u.dll
0x00007ffed8100000 - 0x00007ffed8128000    C:\WINDOWS\System32\GDI32.dll
0x00007ffed45f0000 - 0x00007ffed4782000    C:\WINDOWS\System32\gdi32full.dll
0x00007ffed53c0000 - 0x00007ffed545f000    C:\WINDOWS\System32\msvcp_win.dll
0x00007ffed47e0000 - 0x00007ffed48da000    C:\WINDOWS\System32\ucrtbase.dll
0x00007ffebf1e0000 - 0x00007ffebf449000    C:\WINDOWS\WinSxS\amd64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.17134.345_none_fb429a5930656358\COMCTL32.dll
0x00007ffed7710000 - 0x00007ffed7a33000    C:\WINDOWS\System32\combase.dll
0x00007ffed5340000 - 0x00007ffed53ba000    C:\WINDOWS\System32\bcryptPrimitives.dll
0x00007ffed5c20000 - 0x00007ffed5c4d000    C:\WINDOWS\System32\IMM32.DLL
0x0000000064610000 - 0x00000000646e2000    C:\Program Files (x86)\Minecraft\runtime\jre-x64\1.8.0_51\bin\msvcr100.dll
0x0000000063d80000 - 0x0000000064603000    C:\Program Files (x86)\Minecraft\runtime\jre-x64\1.8.0_51\bin\server\jvm.dll
0x00007ffed7a40000 - 0x00007ffed7a48000    C:\WINDOWS\System32\PSAPI.DLL
0x00007ffed1ad0000 - 0x00007ffed1ad9000    C:\WINDOWS\SYSTEM32\WSOCK32.dll
0x00007ffed5c50000 - 0x00007ffed5cbc000    C:\WINDOWS\System32\WS2_32.dll
0x00007ffed23a0000 - 0x00007ffed23c3000    C:\WINDOWS\SYSTEM32\WINMM.dll
0x00007ffec6410000 - 0x00007ffec641a000    C:\WINDOWS\SYSTEM32\VERSION.dll
0x00007ffed2370000 - 0x00007ffed239a000    C:\WINDOWS\SYSTEM32\WINMMBASE.dll
0x00007ffed4790000 - 0x00007ffed47d9000    C:\WINDOWS\System32\cfgmgr32.dll
0x0000000063d70000 - 0x0000000063d7f000    C:\Program Files (x86)\Minecraft\runtime\jre-x64\1.8.0_51\bin\verify.dll
0x0000000063d40000 - 0x0000000063d69000    C:\Program Files (x86)\Minecraft\runtime\jre-x64\1.8.0_51\bin\java.dll
0x0000000063d20000 - 0x0000000063d36000    C:\Program Files (x86)\Minecraft\runtime\jre-x64\1.8.0_51\bin\zip.dll
0x00007ffed5d90000 - 0x00007ffed71cf000    C:\WINDOWS\System32\SHELL32.dll
0x00007ffed7e70000 - 0x00007ffed7f19000    C:\WINDOWS\System32\shcore.dll
0x00007ffed48e0000 - 0x00007ffed4fed000    C:\WINDOWS\System32\windows.storage.dll
0x00007ffed8130000 - 0x00007ffed8181000    C:\WINDOWS\System32\shlwapi.dll
0x00007ffed4580000 - 0x00007ffed4591000    C:\WINDOWS\System32\kernel.appcore.dll
0x00007ffed4540000 - 0x00007ffed455f000    C:\WINDOWS\System32\profapi.dll
0x00007ffed45a0000 - 0x00007ffed45ec000    C:\WINDOWS\System32\powrprof.dll
0x00007ffed4530000 - 0x00007ffed453a000    C:\WINDOWS\System32\FLTLIB.DLL
0x0000000063d10000 - 0x0000000063d1d000    C:\Program Files (x86)\Minecraft\runtime\jre-x64\1.8.0_51\bin\management.dll
0x0000000063cf0000 - 0x0000000063d0a000    C:\Program Files (x86)\Minecraft\runtime\jre-x64\1.8.0_51\bin\net.dll
0x00007ffed3d50000 - 0x00007ffed3db6000    C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll
0x00007ffed0330000 - 0x00007ffed0346000    C:\WINDOWS\system32\napinsp.dll
0x00007ffecef80000 - 0x00007ffecef9a000    C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
0x00007ffed1a30000 - 0x00007ffed1a49000    C:\WINDOWS\system32\NLAapi.dll
0x00007ffed3b10000 - 0x00007ffed3bce000    C:\WINDOWS\SYSTEM32\DNSAPI.dll
0x00007ffed80f0000 - 0x00007ffed80f8000    C:\WINDOWS\System32\NSI.dll
0x00007ffed3ad0000 - 0x00007ffed3b08000    C:\WINDOWS\SYSTEM32\IPHLPAPI.DLL
0x00007ffed1ac0000 - 0x00007ffed1ace000    C:\WINDOWS\System32\winrnr.dll
0x00007ffecc270000 - 0x00007ffecc285000    C:\WINDOWS\System32\wshbth.dll
0x00007ffec9b10000 - 0x00007ffec9b1a000    C:\Windows\System32\rasadhlp.dll
0x00007ffecb160000 - 0x00007ffecb1d2000    C:\WINDOWS\System32\fwpuclnt.dll
0x00007ffed4030000 - 0x00007ffed4055000    C:\WINDOWS\SYSTEM32\bcrypt.dll
0x0000000063cd0000 - 0x0000000063ce1000    C:\Program Files (x86)\Minecraft\runtime\jre-x64\1.8.0_51\bin\nio.dll
0x00007ffed3f00000 - 0x00007ffed3f17000    C:\WINDOWS\SYSTEM32\CRYPTSP.dll
0x00007ffed3930000 - 0x00007ffed3963000    C:\WINDOWS\system32\rsaenh.dll
0x00007ffed4460000 - 0x00007ffed4488000    C:\WINDOWS\SYSTEM32\USERENV.dll
0x00007ffed3f20000 - 0x00007ffed3f2b000    C:\WINDOWS\SYSTEM32\CRYPTBASE.dll
0x00007ffecc120000 - 0x00007ffecc136000    C:\WINDOWS\SYSTEM32\dhcpcsvc6.DLL
0x00007ffecc100000 - 0x00007ffecc11a000    C:\WINDOWS\SYSTEM32\dhcpcsvc.DLL
0x00007ffecef20000 - 0x00007ffecef7b000    C:\Users\Herma en Ruud\AppData\Local\Temp\0b2b-90f4-7c2a-b98b\lwjgl.dll
0x00007ffec3b00000 - 0x00007ffec3b51000    C:\Users\HERMAE~1\AppData\Local\Temp\0b2b-90f4-7c2a-b98b\glfw.dll
0x00007ffed2bf0000 - 0x00007ffed2c88000    C:\WINDOWS\system32\uxtheme.dll
0x00007ffeb8c60000 - 0x00007ffeb8ca3000    C:\WINDOWS\SYSTEM32\dinput8.dll
0x00007ffed0320000 - 0x00007ffed0330000    C:\WINDOWS\SYSTEM32\xinput1_4.dll
0x00007ffed4300000 - 0x00007ffed4327000    C:\WINDOWS\SYSTEM32\DEVOBJ.dll
0x00007ffed2d70000 - 0x00007ffed2d99000    C:\WINDOWS\SYSTEM32\dwmapi.dll
0x00007ffed7b50000 - 0x00007ffed7cc4000    C:\WINDOWS\System32\MSCTF.dll
0x00007ffed5cc0000 - 0x00007ffed5d82000    C:\WINDOWS\System32\OLEAUT32.dll
0x00007ffed3260000 - 0x00007ffed326c000    C:\WINDOWS\SYSTEM32\HID.DLL
0x00007ffed5770000 - 0x00007ffed5bbb000    C:\WINDOWS\System32\SETUPAPI.DLL
0x00007ffecee30000 - 0x00007ffeceea9000    C:\WINDOWS\SYSTEM32\inputhost.dll
0x00007ffed11d0000 - 0x00007ffed12aa000    C:\WINDOWS\SYSTEM32\CoreMessaging.dll
0x00007ffed0720000 - 0x00007ffed086d000    C:\WINDOWS\SYSTEM32\wintypes.dll
0x00007ffecf4d0000 - 0x00007ffecf7ee000    C:\WINDOWS\SYSTEM32\CoreUIComponents.dll
0x00007ffed3620000 - 0x00007ffed3651000    C:\WINDOWS\SYSTEM32\ntmarta.dll
0x00007ffed5460000 - 0x00007ffed54b7000    C:\WINDOWS\System32\WINTRUST.dll
0x00007ffed4560000 - 0x00007ffed4572000    C:\WINDOWS\System32\MSASN1.dll
0x00007ffed54c0000 - 0x00007ffed56a2000    C:\WINDOWS\System32\CRYPT32.dll
0x00007ffeb9e70000 - 0x00007ffeb9f90000    C:\WINDOWS\SYSTEM32\opengl32.dll
0x00007ffebc700000 - 0x00007ffebc72c000    C:\WINDOWS\SYSTEM32\GLU32.dll
0x00007ffe98a50000 - 0x00007ffe99510000    C:\WINDOWS\SYSTEM32\ig75icd64.dll
0x00007ffecdb30000 - 0x00007ffece522000    C:\WINDOWS\SYSTEM32\igdusc64.dll
0x00007ffed2620000 - 0x00007ffed2633000    C:\WINDOWS\SYSTEM32\WTSAPI32.dll
0x00007ffed32f0000 - 0x00007ffed33ab000    C:\WINDOWS\SYSTEM32\dxgi.dll
0x00007ffed0a90000 - 0x00007ffed0d9b000    C:\WINDOWS\SYSTEM32\d3d11.dll
0x00007ffeb0940000 - 0x00007ffeb1403000    C:\WINDOWS\SYSTEM32\igd10iumd64.dll
0x00007ffed4000000 - 0x00007ffed4026000    C:\WINDOWS\SYSTEM32\ncrypt.dll
0x00007ffed3fc0000 - 0x00007ffed3ff6000    C:\WINDOWS\SYSTEM32\NTASN1.dll
0x00007ffed0260000 - 0x00007ffed02f7000    C:\WINDOWS\System32\TextInputFramework.dll
0x00007ffeb8b80000 - 0x00007ffeb8bdf000    C:\Users\Herma en Ruud\AppData\Local\Temp\0b2b-90f4-7c2a-b98b\lwjgl_opengl.dll
0x00007ffeb8be0000 - 0x00007ffeb8c5e000    C:\Users\Herma en Ruud\AppData\Local\Temp\0b2b-90f4-7c2a-b98b\lwjgl_stb.dll
0x00007ffec1d70000 - 0x00007ffec1e18000    C:\WINDOWS\SYSTEM32\mscms.dll
0x00007ffec86d0000 - 0x00007ffec86e0000    C:\WINDOWS\SYSTEM32\ColorAdapterClient.dll
0x00007ffeb8b30000 - 0x00007ffeb8b73000    C:\WINDOWS\SYSTEM32\icm32.dll
0x00007ffeb8ae0000 - 0x00007ffeb8b22000    C:\Users\Herma en Ruud\AppData\Local\Temp\jna-898954098\jna6276409590073839240.dll
0x00007ffe97e00000 - 0x00007ffe97ef0000    C:\Users\HERMAE~1\AppData\Local\Temp\0b2b-90f4-7c2a-b98b\OpenAL.dll
0x00007ffed74f0000 - 0x00007ffed7641000    C:\WINDOWS\System32\ole32.dll
0x00007ffed7a50000 - 0x00007ffed7af0000    C:\WINDOWS\System32\clbcatq.dll
0x00007ffecc2c0000 - 0x00007ffecc336000    C:\WINDOWS\System32\MMDevApi.dll
0x00007ffed1b90000 - 0x00007ffed1d44000    C:\WINDOWS\System32\PROPSYS.dll
0x00007ffecaa50000 - 0x00007ffecab7c000    C:\WINDOWS\SYSTEM32\AUDIOSES.DLL
0x00007ffed00c0000 - 0x00007ffed00ca000    C:\WINDOWS\SYSTEM32\AVRT.dll
0x00007ffec71e0000 - 0x00007ffec71fa000    C:\Users\HERMAE~1\AppData\Local\Temp\0b2b-90f4-7c2a-b98b\SAPIWrapper_x64.dll
0x000000006ea00000 - 0x000000006eb98000    C:\Program Files (x86)\Minecraft\runtime\jre-x64\1.8.0_51\bin\awt.dll
0x00007ffed2490000 - 0x00007ffed251b000    C:\WINDOWS\SYSTEM32\apphelp.dll
0x000000001c230000 - 0x000000001c254000    C:\Program Files (x86)\Minecraft\runtime\jre-x64\1.8.0_51\bin\sunec.dll
0x00007ffec1630000 - 0x00007ffec17f9000    C:\WINDOWS\SYSTEM32\dbghelp.dll

VM Arguments:
jvm_args: -XX:HeapDumpPath=MojangTricksIntelDriversForPerformance_javaw.exe_minecraft.exe.heapdump -Dos.name=Windows 10 -Dos.version=10.0 -Xss1M -Djava.library.path=C:\Users\HERMAE~1\AppData\Local\Temp\0b2b-90f4-7c2a-b98b -Dminecraft.launcher.brand=minecraft-launcher -Dminecraft.launcher.version=2.1.1432 -Xmx1G -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+UseG1GC -XX:G1NewSizePercent=20 -XX:G1ReservePercent=20 -XX:MaxGCPauseMillis=50 -XX:G1HeapRegionSize=16M -Dlog4j.configurationFile=C:/Users\Herma en Ruud\AppData\Roaming\.minecraft\assets\log_configs\client-1.12.xml
java_command: net.minecraft.client.main.Main --username Herudi --version 1.13.1 --gameDir C:/Users\Herma en Ruud\AppData\Roaming\.minecraft --assetsDir C:/Users\Herma en Ruud\AppData\Roaming\.minecraft/assets --assetIndex 1.13.1 --uuid 49f730e40de84c30a814d98053767240 --accessToken a2dea658cf894d69a0f1944f46a7e31e --userType mojang --versionType release
java_class_path (initial): C:\Users\Herma en Ruud\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\com\mojang\patchy\1.1\patchy-1.1.jar;C:\Users\Herma en Ruud\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\oshi-project\oshi-core\1.1\oshi-core-1.1.jar;C:\Users\Herma en Ruud\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\net\java\dev\jna\jna\4.4.0\jna-4.4.0.jar;C:\Users\Herma en Ruud\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\net\java\dev\jna\platform\3.4.0\platform-3.4.0.jar;C:\Users\Herma en Ruud\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\com\ibm\icu\icu4j-core-mojang\51.2\icu4j-core-mojang-51.2.jar;C:\Users\Herma en Ruud\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\net\sf\jopt-simple\jopt-simple\5.0.3\jopt-simple-5.0.3.jar;C:\Users\Herma en Ruud\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\com\paulscode\codecjorbis\20101023\codecjorbis-20101023.jar;C:\Users\Herma en Ruud\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\com\paulscode\codecwav\20101023\codecwav-20101023.jar;C:\Users\Herma en Ruud\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\com\paulscode\libraryjavasound\20101123\libraryjavasound-20101123.jar;C:\Users\Herma en Ruud\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\com\paulscode\soundsystem\20120107\soundsystem-20120107.jar;C:\Users\Herma en Ruud\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\io\netty\netty-all\4.1.25.Final\netty-all-4.1.25.Final.jar;C:\Users\Herma en Ruud\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\com\google\guava\guava\21.0\guava-21.0.jar;C:\Users\Herma en Ruud\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\org\apache\commons\commons-lang3\3.5\commons-lang3-3.5.jar;C:\Users\Herma en Ruud\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\commons-io\commons-io\2.5\commons-io-2.5.jar;C:\Users\Herma en Ruud\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\commons-codec\commons-codec\1.10\commons-codec-1.10.jar;C:\Users\Herma en Ruud\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\net\java\jinput\jinput\2.0.5\jinput-2.0.5.jar;C:\Users\Herma en Ruud\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\net\java\jutils\jutils\1.0.0\jutils-1.0.0.jar;C:\Users\Herma en Ruud\AppData\Roaming\.minecraft\librarie
Launcher Type: SUN_STANDARD

Environment Variables:
PATH=C:\Program Files (x86)\Common Files\Oracle\Java\javapath;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\WINDOWS\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\;C:\Users\Herma en Ruud\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps
USERNAME=Herma en Ruud
OS=Windows_NT
PROCESSOR_IDENTIFIER=Intel64 Family 6 Model 60 Stepping 3, GenuineIntel---------------  S Y S T E M  ---------------

OS: Windows 10.0 , 64 bit Build 17134 (10.0.17134.1)

CPU:total 2 (2 cores per cpu, 1 threads per core) family 6 model 60 stepping 3, cmov, cx8, fxsr, mmx, sse, sse2, sse3, ssse3, sse4.1, sse4.2, popcnt, clmul, erms, lzcnt, tsc, tscinvbit

Memory: 4k page, physical 4106304k(655008k free), swap 13411380k(8967900k free)

vm_info: Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (25.51-b03) for windows-amd64 JRE (1.8.0_51-b16), built on Jun  8 2015 18:03:07 by "java_re" with MS VC++ 10.0 (VS2010)

time: Fri Oct 12 09:15:27 2018
elapsed time: 143 seconds (0d 0h 2m 23s)

Titel: Re: Minecraft voor java en Windows 10
Bericht door: Herudi op 13 oktober 2018, 10:18:11
Na een nieuwe installatie van minecraft 1.13.1 laad het programma tot het beeld van de wereld waarin ik speel, daarna wederom de melding spelcrash, wi weet een oplossing.

#
# A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:
#
#  EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION (0xc0000005) at pc=0x00007ffc46af4fdc, pid=6736, tid=7632
#
# JRE version: Java(TM) SE Runtime Environment (8.0_51-b16) (build 1.8.0_51-b16)
# Java VM: Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (25.51-b03 mixed mode windows-amd64 compressed oops)
# Problematic frame:
# C  [ig75icd64.dll+0x524fdc]
#
# Failed to write core dump. Minidumps are not enabled by default on client versions of Windows
#
# If you would like to submit a bug report, please visit:
#   http://bugreport.java.com/bugreport/crash.jsp
# The crash happened outside the Java Virtual Machine in native code.
# See problematic frame for where to report the bug.
#

---------------  T H R E A D  ---------------

Current thread (0x00000000027fe800):  JavaThread "Client thread" [_thread_in_native, id=7632, stack(0x00000000024f0000,0x00000000025f0000)]

siginfo: ExceptionCode=0xc0000005, reading address 0x0000000047712040

Registers:
RAX=0x00007ffc46af4fdc, RBX=0x0000000047712040, RCX=0x000000006a8e6818, RDX=0x0000000047712040
RSP=0x00000000025eea68, RBP=0x00000000009dc800, RSI=0x0000000000000318, RDI=0x000000006a8e6818
R8 =0x000000000000000c, R9 =0x00007ffc465d0000, R10=0x000000006a8e6818, R11=0x000000006a8e6818
R12=0x0000000000000010, R13=0x0000000000000318, R14=0x000000001cffd2a0, R15=0x0000000047712040
RIP=0x00007ffc46af4fdc, EFLAGS=0x0000000000010202

Top of Stack: (sp=0x00000000025eea68)
0x00000000025eea68:   00007ffc46a7cf5e 0000000000002520
0x00000000025eea78:   000000001cfa5be0 0000000000000c60
0x00000000025eea88:   0000000019beb190 0000000000640000
0x00000000025eea98:   000000000000000e 00000000027f0000
0x00000000025eeaa8:   00000000609c5ea0 000000000000004f
0x00000000025eeab8:   0000000060a09d2d 000000001cffd5d0
0x00000000025eeac8:   00007ffc466b090e 00007ffc465d0000
0x00000000025eead8:   00007ffc466b08be fffffffffffffffe
0x00000000025eeae8:   000000000000004f 000000001cffd630
0x00000000025eeaf8:   0000000000001402 00000000009dc800
0x00000000025eeb08:   00007ffc4667db3f 000000001cffcfa0
0x00000000025eeb18:   00000000009dc800 000000006a8e6818
0x00000000025eeb28:   000000000000001c 000000006a8e8d58
0x00000000025eeb38:   0000000000000000 000000001cffd630
0x00000000025eeb48:   000000006a957028 000000006a7b1278
0x00000000025eeb58:   00000000025eed10 000000001cffcfa0

Instructions: (pc=0x00007ffc46af4fdc)
0x00007ffc46af4fbc:   8b c3 c3 48 0f b6 02 48 0f b7 4a 01 48 8b 52 03
0x00007ffc46af4fcc:   41 88 02 66 41 89 4a 01 49 89 52 03 49 8b c3 c3
0x00007ffc46af4fdc:   8b 02 48 8b 4a 04 41 89 02 49 89 4a 04 49 8b c3
0x00007ffc46af4fec:   c3 48 0f b6 02 8b 4a 01 48 8b 52 05 41 88 02 41


Register to memory mapping:

RAX=0x00007ffc46af4fdc is an unknown value
RBX=0x0000000047712040 is an unknown value
RCX=0x000000006a8e6818 is an unknown value
RDX=0x0000000047712040 is an unknown value
RSP=0x00000000025eea68 is pointing into the stack for thread: 0x00000000027fe800
RBP=0x00000000009dc800 is an unknown value
RSI=0x0000000000000318 is an unknown value
RDI=0x000000006a8e6818 is an unknown value
R8 =0x000000000000000c is an unknown value
R9 =0x00007ffc465d0000 is an unknown value
R10=0x000000006a8e6818 is an unknown value
R11=0x000000006a8e6818 is an unknown value
R12=0x0000000000000010 is an unknown value
R13=0x0000000000000318 is an unknown value
R14=0x000000001cffd2a0 is an unknown value
R15=0x0000000047712040 is an unknown value


Stack: [0x00000000024f0000,0x00000000025f0000],  sp=0x00000000025eea68,  free space=1018k
Native frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code, C=native code)
C  [ig75icd64.dll+0x524fdc]
C  [ig75icd64.dll+0x4acf5e]
C  0x000000000374b48f

Java frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code)
J 5882  org.lwjgl.opengl.GL11.glDrawArrays(III)V (0 bytes) @ 0x000000000374b409 [0x000000000374b3c0+0x49]
J 5942 C2 ctq.a(Lctp;)V (386 bytes) @ 0x00000000037742e8 [0x0000000003773f00+0x3e8]
j  cwo.a(Lctp;ILcws;)V+19
j  cwo.a(Laxk;Lctp;Lcws;Lcwq;D)Lcom/google/common/util/concurrent/ListenableFuture;+44
j  cwp.a(Lcwn;)V+516
j  cwo.b(Lcws;)Z+17
j  cud.a(Laer;FLcwy;IZ)V+1414
j  ctx.b(FJ)V+545
j  ctx.a(FJ)V+68
J 6158 C1 ctx.a(FJZ)V (650 bytes) @ 0x00000000033fc67c [0x00000000033fb480+0x11fc]
J 6053 C1 cfs.c(Z)V (878 bytes) @ 0x00000000037ea9bc [0x00000000037e9080+0x193c]
j  cfs.a()V+75
j  net.minecraft.client.main.Main.main([Ljava/lang/String;)V+1168
v  ~StubRoutines::call_stub

---------------  P R O C E S S  ---------------

Java Threads: ( => current thread )
  0x000000006453a800 JavaThread "pool-4-thread-1" [_thread_blocked, id=2328, stack(0x0000000000110000,0x0000000000210000)]
  0x0000000064533000 JavaThread "File IO Thread" [_thread_in_Java, id=4316, stack(0x0000000000010000,0x0000000000110000)]
  0x0000000064535800 JavaThread "Chunk Batcher 1" daemon [_thread_blocked, id=5952, stack(0x000000007af10000,0x000000007b010000)]
  0x000000006453a000 JavaThread "Chunk Batcher 0" daemon [_thread_blocked, id=4464, stack(0x000000007ae10000,0x000000007af10000)]
  0x0000000064538800 JavaThread "Netty Server IO #1" daemon [_thread_in_native, id=2036, stack(0x000000007ab10000,0x000000007ac10000)]
  0x0000000064532000 JavaThread "Netty Local Client IO #0" daemon [_thread_blocked, id=9992, stack(0x000000007aa10000,0x000000007ab10000)]
  0x0000000064537000 JavaThread "Netty Server IO #0" daemon [_thread_in_native, id=10036, stack(0x000000007a810000,0x000000007a910000)]
  0x0000000019b5f800 JavaThread "ObjectCleanerThread" daemon [_thread_blocked, id=4388, stack(0x000000007a430000,0x000000007a530000)]
  0x0000000019b62000 JavaThread "Java2D Disposer" daemon [_thread_blocked, id=9340, stack(0x000000007a330000,0x000000007a430000)]
  0x0000000019b61000 JavaThread "Server thread" [_thread_in_Java, id=8748, stack(0x0000000071460000,0x0000000071560000)]
  0x0000000019b60800 JavaThread "Snooper Timer" daemon [_thread_blocked, id=8608, stack(0x0000000071360000,0x0000000071460000)]
  0x0000000019b62800 JavaThread "pool-5-thread-3" [_thread_blocked, id=9440, stack(0x0000000071060000,0x0000000071160000)]
  0x0000000063e4f800 JavaThread "pool-5-thread-2" [_thread_blocked, id=1288, stack(0x0000000070f60000,0x0000000071060000)]
  0x0000000018705000 JavaThread "pool-5-thread-1" [_thread_blocked, id=7688, stack(0x0000000070e60000,0x0000000070f60000)]
  0x000000001a1f9000 JavaThread "Keep-Alive-Timer" daemon [_thread_blocked, id=1008, stack(0x0000000070d60000,0x0000000070e60000)]
  0x000000001b0a0000 JavaThread "Narrator" daemon [_thread_blocked, id=9024, stack(0x00000000613a0000,0x00000000614a0000)]
  0x0000000018591000 JavaThread "Thread-3" [_thread_blocked, id=9804, stack(0x0000000065710000,0x0000000065810000)]
  0x0000000018722800 JavaThread "Thread-2" [_thread_blocked, id=9888, stack(0x0000000065610000,0x0000000065710000)]
  0x000000001a549800 JavaThread "Timer hack thread" daemon [_thread_blocked, id=10136, stack(0x000000001c780000,0x000000001c880000)]
  0x00000000188f2800 JavaThread "Snooper Timer" daemon [_thread_blocked, id=4492, stack(0x000000001a610000,0x000000001a710000)]
  0x0000000017a93800 JavaThread "Service Thread" daemon [_thread_blocked, id=2636, stack(0x0000000018300000,0x0000000018400000)]
  0x0000000016ef9800 JavaThread "C1 CompilerThread1" daemon [_thread_blocked, id=10224, stack(0x0000000018200000,0x0000000018300000)]
  0x0000000016ed8800 JavaThread "C2 CompilerThread0" daemon [_thread_in_native, id=8124, stack(0x0000000018100000,0x0000000018200000)]
  0x0000000016ed7000 JavaThread "Attach Listener" daemon [_thread_blocked, id=8328, stack(0x0000000018000000,0x0000000018100000)]
  0x0000000016ed6000 JavaThread "Signal Dispatcher" daemon [_thread_blocked, id=6256, stack(0x0000000017f00000,0x0000000018000000)]
  0x0000000016ed2800 JavaThread "Surrogate Locker Thread (Concurrent GC)" daemon [_thread_blocked, id=3568, stack(0x0000000017e00000,0x0000000017f00000)]
  0x0000000016ebb000 JavaThread "Finalizer" daemon [_thread_blocked, id=904, stack(0x0000000017900000,0x0000000017a00000)]
  0x0000000016eb3000 JavaThread "Reference Handler" daemon [_thread_blocked, id=7176, stack(0x0000000017800000,0x0000000017900000)]
=>0x00000000027fe800 JavaThread "Client thread" [_thread_in_native, id=7632, stack(0x00000000024f0000,0x00000000025f0000)]

Other Threads:
  0x0000000016eae800 VMThread [stack: 0x0000000017700000,0x0000000017800000] [id=2684]
  0x0000000017abb000 WatcherThread [stack: 0x0000000018400000,0x0000000018500000] [id=4932]

VM state:not at safepoint (normal execution)

VM Mutex/Monitor currently owned by a thread: None

Heap:
 garbage-first heap   total 589824K, used 305329K [0x00000000c0000000, 0x00000000c1000120, 0x0000000100000000)
  region size 16384K, 3 young (49152K), 2 survivors (32768K)
 Metaspace       used 58907K, capacity 62753K, committed 62940K, reserved 1103872K
  class space    used 7686K, capacity 8623K, committed 8704K, reserved 1048576K

Heap Regions: (Y=young(eden), SU=young(survivor), HS=humongous(starts), HC=humongous(continues), CS=collection set, F=free, TS=gc time stamp, PTAMS=previous top-at-mark-start, NTAMS=next top-at-mark-start)
AC   0  O    TS     0 PTAMS 0x00000000c0000000 NTAMS 0x00000000c0000000 space 16384K,  99% used [0x00000000c0000000, 0x00000000c1000000)
AC   0 HS    TS     0 PTAMS 0x00000000c1000000 NTAMS 0x00000000c1000000 space 16384K,  62% used [0x00000000c1000000, 0x00000000c2000000)
AC   0  O    TS     0 PTAMS 0x00000000c2000000 NTAMS 0x00000000c2000000 space 16384K,  99% used [0x00000000c2000000, 0x00000000c3000000)
AC   0  O    TS     0 PTAMS 0x00000000c3000000 NTAMS 0x00000000c3000000 space 16384K,  99% used [0x00000000c3000000, 0x00000000c4000000)
AC   0  O    TS     0 PTAMS 0x00000000c4000000 NTAMS 0x00000000c4000000 space 16384K, 100% used [0x00000000c4000000, 0x00000000c5000000)
AC   0  O    TS     0 PTAMS 0x00000000c5000000 NTAMS 0x00000000c5000000 space 16384K,  99% used [0x00000000c5000000, 0x00000000c6000000)
AC   0  O    TS     0 PTAMS 0x00000000c6000000 NTAMS 0x00000000c6000000 space 16384K,  99% used [0x00000000c6000000, 0x00000000c7000000)
AC   0  O    TS     0 PTAMS 0x00000000c7000000 NTAMS 0x00000000c7000000 space 16384K,  99% used [0x00000000c7000000, 0x00000000c8000000)
AC   0  O    TS     0 PTAMS 0x00000000c8000000 NTAMS 0x00000000c8000000 space 16384K,  99% used [0x00000000c8000000, 0x00000000c9000000)
AC   0  O    TS     0 PTAMS 0x00000000c9000000 NTAMS 0x00000000c9000000 space 16384K, 100% used [0x00000000c9000000, 0x00000000ca000000)
AC   0  O    TS     0 PTAMS 0x00000000ca000000 NTAMS 0x00000000ca000000 space 16384K,  99% used [0x00000000ca000000, 0x00000000cb000000)
AC   0  O    TS     0 PTAMS 0x00000000cb000000 NTAMS 0x00000000cb000000 space 16384K,  99% used [0x00000000cb000000, 0x00000000cc000000)
AC   0  O    TS     0 PTAMS 0x00000000cc000000 NTAMS 0x00000000cc000000 space 16384K, 100% used [0x00000000cc000000, 0x00000000cd000000)
AC   0  O    TS     0 PTAMS 0x00000000cd000000 NTAMS 0x00000000cd000000 space 16384K,  99% used [0x00000000cd000000, 0x00000000ce000000)
AC   0  O    TS     0 PTAMS 0x00000000ce000000 NTAMS 0x00000000ce000000 space 16384K,  99% used [0x00000000ce000000, 0x00000000cf000000)
AC   0  O    TS     0 PTAMS 0x00000000cf000000 NTAMS 0x00000000cf000000 space 16384K,  51% used [0x00000000cf000000, 0x00000000d0000000)
AC   0  O    TS     1 PTAMS 0x00000000d0000000 NTAMS 0x00000000d0000000 space 16384K, 100% used [0x00000000d0000000, 0x00000000d1000000)
AC   0  O    TS     1 PTAMS 0x00000000d1000000 NTAMS 0x00000000d1000000 space 16384K,  50% used [0x00000000d1000000, 0x00000000d2000000)
AC   0  F    TS     0 PTAMS 0x00000000d2000000 NTAMS 0x00000000d2000000 space 16384K,   0% used [0x00000000d2000000, 0x00000000d3000000)
AC   0  F    TS     0 PTAMS 0x00000000d3000000 NTAMS 0x00000000d3000000 space 16384K,   0% used [0x00000000d3000000, 0x00000000d4000000)
AC   0  F    TS     0 PTAMS 0x00000000d4000000 NTAMS 0x00000000d4000000 space 16384K,   0% used [0x00000000d4000000, 0x00000000d5000000)
AC   0  F    TS     0 PTAMS 0x00000000d5000000 NTAMS 0x00000000d5000000 space 16384K,   0% used [0x00000000d5000000, 0x00000000d6000000)
AC   0  F    TS     0 PTAMS 0x00000000d6000000 NTAMS 0x00000000d6000000 space 16384K,   0% used [0x00000000d6000000, 0x00000000d7000000)
AC   0  F    TS     0 PTAMS 0x00000000d7000000 NTAMS 0x00000000d7000000 space 16384K,   0% used [0x00000000d7000000, 0x00000000d8000000)
AC   0  S CS TS     1 PTAMS 0x00000000d8000000 NTAMS 0x00000000d8000000 space 16384K, 100% used [0x00000000d8000000, 0x00000000d9000000)
AC   0  S CS TS     1 PTAMS 0x00000000d9000000 NTAMS 0x00000000d9000000 space 16384K, 100% used [0x00000000d9000000, 0x00000000da000000)
AC   0  F    TS     0 PTAMS 0x00000000da000000 NTAMS 0x00000000da000000 space 16384K,   0% used [0x00000000da000000, 0x00000000db000000)
AC   0  F    TS     0 PTAMS 0x00000000db000000 NTAMS 0x00000000db000000 space 16384K,   0% used [0x00000000db000000, 0x00000000dc000000)
AC   0  F    TS     0 PTAMS 0x00000000dc000000 NTAMS 0x00000000dc000000 space 16384K,   0% used [0x00000000dc000000, 0x00000000dd000000)
AC   0  F    TS     0 PTAMS 0x00000000dd000000 NTAMS 0x00000000dd000000 space 16384K,   0% used [0x00000000dd000000, 0x00000000de000000)
AC   0  F    TS     0 PTAMS 0x00000000de000000 NTAMS 0x00000000de000000 space 16384K,   0% used [0x00000000de000000, 0x00000000df000000)
AC   0  F    TS     0 PTAMS 0x00000000df000000 NTAMS 0x00000000df000000 space 16384K,   0% used [0x00000000df000000, 0x00000000e0000000)
AC   0  F    TS     0 PTAMS 0x00000000e0000000 NTAMS 0x00000000e0000000 space 16384K,   0% used [0x00000000e0000000, 0x00000000e1000000)
AC   0  F    TS     0 PTAMS 0x00000000e1000000 NTAMS 0x00000000e1000000 space 16384K,   0% used [0x00000000e1000000, 0x00000000e2000000)
AC   0  F    TS     0 PTAMS 0x00000000e2000000 NTAMS 0x00000000e2000000 space 16384K,   0% used [0x00000000e2000000, 0x00000000e3000000)
AC   0  E    TS     0 PTAMS 0x00000000e3000000 NTAMS 0x00000000e3000000 space 16384K,  67% used [0x00000000e3000000, 0x00000000e4000000)

Card table byte_map: [0x00000000124e0000,0x00000000126e0000] byte_map_base: 0x0000000011ee0000

Marking Bits (Prev, Next): (CMBitMap*) 0x000000000266de88, (CMBitMap*) 0x000000000266dee0
 Prev Bits: [0x00000000128e0000, 0x00000000138e0000)
 Next Bits: [0x00000000138e0000, 0x00000000148e0000)

Polling page: 0x00000000005a0000

CodeCache: size=245760Kb used=24453Kb max_used=24763Kb free=221306Kb
 bounds [0x0000000002800000, 0x0000000004070000, 0x0000000011800000]
 total_blobs=9349 nmethods=7945 adapters=1313
 compilation: enabled

Compilation events (10 events):
Event: 81.355 Thread 0x0000000016ef9800 nmethod 10426 0x0000000002dbdc90 code [0x0000000002dbde00, 0x0000000002dbe108]
Event: 81.361 Thread 0x0000000016ef9800 10427       2       ff::f (46 bytes)
Event: 81.362 Thread 0x0000000016ef9800 nmethod 10427 0x0000000002930090 code [0x0000000002930200, 0x0000000002930448]
Event: 81.362 Thread 0x0000000016ef9800 10428       2       ff::n (20 bytes)
Event: 81.363 Thread 0x0000000016ef9800 nmethod 10428 0x00000000029df510 code [0x00000000029df6a0, 0x00000000029df8b8]
Event: 81.365 Thread 0x0000000016ef9800 10429       2       ail::a (43 bytes)
Event: 81.366 Thread 0x0000000016ef9800 nmethod 10429 0x0000000002f12310 code [0x0000000002f12480, 0x0000000002f12648]
Event: 81.366 Thread 0x0000000016ed8800 nmethod 10403 0x0000000002e63c10 code [0x0000000002e63e80, 0x0000000002e64d40]
Event: 81.366 Thread 0x0000000016ed8800 10400       4       java.lang.Math::min (45 bytes)
Event: 81.366 Thread 0x0000000016ed8800 nmethod 10400 0x0000000002e6f690 code [0x0000000002e6f800, 0x0000000002e6f8b8]

GC Heap History (10 events):
Event: 76.301 GC heap before
{Heap before GC invocations=58 (full 2):
 garbage-first heap   total 589824K, used 333831K [0x00000000c0000000, 0x00000000c1000120, 0x0000000100000000)
  region size 16384K, 7 young (114688K), 1 survivors (16384K)
 Metaspace       used 53307K, capacity 56583K, committed 56668K, reserved 1097728K
  class space    used 6936K, capacity 7802K, committed 7808K, reserved 1048576K
Event: 76.339 GC heap after
Heap after GC invocations=59 (full 2):
 garbage-first heap   total 589824K, used 281925K [0x00000000c0000000, 0x00000000c1000120, 0x0000000100000000)
  region size 16384K, 1 young (16384K), 1 survivors (16384K)
 Metaspace       used 53307K, capacity 56583K, committed 56668K, reserved 1097728K
  class space    used 6936K, capacity 7802K, committed 7808K, reserved 1048576K
}
Event: 77.358 GC heap before
{Heap before GC invocations=59 (full 2):
 garbage-first heap   total 589824K, used 396613K [0x00000000c0000000, 0x00000000c1000120, 0x0000000100000000)
  region size 16384K, 8 young (131072K), 1 survivors (16384K)
 Metaspace       used 55232K, capacity 58621K, committed 58844K, reserved 1099776K
  class space    used 7207K, capacity 8069K, committed 8192K, reserved 1048576K
Event: 77.373 GC heap after
Heap after GC invocations=60 (full 2):
 garbage-first heap   total 589824K, used 305081K [0x00000000c0000000, 0x00000000c1000120, 0x0000000100000000)
  region size 16384K, 1 young (16384K), 1 survivors (16384K)
 Metaspace       used 55232K, capacity 58621K, committed 58844K, reserved 1099776K
  class space    used 7207K, capacity 8069K, committed 8192K, reserved 1048576K
}
Event: 78.555 GC heap before
{Heap before GC invocations=60 (full 2):
 garbage-first heap   total 589824K, used 419769K [0x00000000c0000000, 0x00000000c1000120, 0x0000000100000000)
  region size 16384K, 8 young (131072K), 1 survivors (16384K)
 Metaspace       used 57450K, capacity 61151K, committed 61404K, reserved 1101824K
  class space    used 7504K, capacity 8408K, committed 8448K, reserved 1048576K
Event: 78.582 GC heap after
Heap after GC invocations=61 (full 2):
 garbage-first heap   total 589824K, used 325366K [0x00000000c0000000, 0x00000000c1000120, 0x0000000100000000)
  region size 16384K, 1 young (16384K), 1 survivors (16384K)
 Metaspace       used 57450K, capacity 61151K, committed 61404K, reserved 1101824K
  class space    used 7504K, capacity 8408K, committed 8448K, reserved 1048576K
}
Event: 78.897 GC heap before
{Heap before GC invocations=61 (full 2):
 garbage-first heap   total 589824K, used 341750K [0x00000000c0000000, 0x00000000c1000120, 0x0000000100000000)
  region size 16384K, 3 young (49152K), 1 survivors (16384K)
 Metaspace       used 57766K, capacity 61473K, committed 61660K, reserved 1101824K
  class space    used 7539K, capacity 8445K, committed 8448K, reserved 1048576K
Event: 79.539 GC heap after
Heap after GC invocations=62 (full 3):
 garbage-first heap   total 589824K, used 247985K [0x00000000c0000000, 0x00000000c1000120, 0x0000000100000000)
  region size 16384K, 0 young (0K), 0 survivors (0K)
 Metaspace       used 57766K, capacity 61473K, committed 61660K, reserved 1101824K
  class space    used 7539K, capacity 8445K, committed 8448K, reserved 1048576K
}
Event: 81.277 GC heap before
{Heap before GC invocations=62 (full 3):
 garbage-first heap   total 589824K, used 411825K [0x00000000c0000000, 0x00000000c1000120, 0x0000000100000000)
  region size 16384K, 10 young (163840K), 0 survivors (0K)
 Metaspace       used 58880K, capacity 62753K, committed 62940K, reserved 1103872K
  class space    used 7686K, capacity 8623K, committed 8704K, reserved 1048576K
Event: 81.323 GC heap after
Heap after GC invocations=63 (full 3):
 garbage-first heap   total 589824K, used 305329K [0x00000000c0000000, 0x00000000c1000120, 0x0000000100000000)
  region size 16384K, 2 young (32768K), 2 survivors (32768K)
 Metaspace       used 58880K, capacity 62753K, committed 62940K, reserved 1103872K
  class space    used 7686K, capacity 8623K, committed 8704K, reserved 1048576K
}

Deoptimization events (10 events):
Event: 81.167 Thread 0x00000000027fe800 Uncommon trap: reason=class_check action=maybe_recompile pc=0x0000000002992fd0 method=cev.b(Leq$a;)D @ 5
Event: 81.167 Thread 0x00000000027fe800 Uncommon trap: reason=class_check action=maybe_recompile pc=0x0000000003c74938 method=cel.c(III)Z @ 44
Event: 81.167 Thread 0x00000000027fe800 Uncommon trap: reason=class_check action=maybe_recompile pc=0x0000000003c74938 method=cel.c(III)Z @ 44
Event: 81.167 Thread 0x00000000027fe800 Uncommon trap: reason=class_check action=maybe_recompile pc=0x0000000003c74938 method=cel.c(III)Z @ 44
Event: 81.167 Thread 0x00000000027fe800 Uncommon trap: reason=class_check action=maybe_recompile pc=0x0000000003c74938 method=cel.c(III)Z @ 44
Event: 81.167 Thread 0x00000000027fe800 Uncommon trap: reason=class_check action=maybe_recompile pc=0x00000000035b2590 method=cev.b()Z @ 4
Event: 81.167 Thread 0x00000000027fe800 Uncommon trap: reason=class_check action=maybe_recompile pc=0x00000000035b2590 method=cev.b()Z @ 4
Event: 81.274 Thread 0x00000000027fe800 Uncommon trap: reason=unstable_if action=reinterpret pc=0x00000000034472c0 method=java.nio.Buffer.limit(I)Ljava/nio/Buffer; @ 33
Event: 81.274 Thread 0x00000000027fe800 Uncommon trap: reason=unstable_if action=reinterpret pc=0x0000000002b3b078 method=java.util.BitSet.ensureCapacity(I)V @ 6
Event: 81.274 Thread 0x00000000027fe800 Uncommon trap: reason=unstable_if action=reinterpret pc=0x000000000326711c method=java.util.BitSet.ensureCapacity(I)V @ 6

Internal exceptions (10 events):
Event: 81.104 Thread 0x0000000018722800 Exception <a 'java/lang/InterruptedException': sleep interrupted> (0x00000000de361170) thrown at [C:\re\workspace\8-2-build-windows-amd64-cygwin\jdk8u51\3951\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp, line 3211]
Event: 81.104 Thread 0x0000000018722800 Exception <a 'java/lang/InterruptedException': sleep interrupted> (0x00000000de361370) thrown at [C:\re\workspace\8-2-build-windows-amd64-cygwin\jdk8u51\3951\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp, line 3211]
Event: 81.104 Thread 0x0000000018722800 Exception <a 'java/lang/InterruptedException': sleep interrupted> (0x00000000de361570) thrown at [C:\re\workspace\8-2-build-windows-amd64-cygwin\jdk8u51\3951\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp, line 3211]
Event: 81.104 Thread 0x0000000018722800 Exception <a 'java/lang/InterruptedException': sleep interrupted> (0x00000000de361770) thrown at [C:\re\workspace\8-2-build-windows-amd64-cygwin\jdk8u51\3951\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp, line 3211]
Event: 81.104 Thread 0x0000000018722800 Exception <a 'java/lang/InterruptedException': sleep interrupted> (0x00000000de361970) thrown at [C:\re\workspace\8-2-build-windows-amd64-cygwin\jdk8u51\3951\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp, line 3211]
Event: 81.104 Thread 0x0000000018722800 Exception <a 'java/lang/InterruptedException': sleep interrupted> (0x00000000de361b70) thrown at [C:\re\workspace\8-2-build-windows-amd64-cygwin\jdk8u51\3951\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp, line 3211]
Event: 81.104 Thread 0x0000000018722800 Exception <a 'java/lang/InterruptedException': sleep interrupted> (0x00000000de361d70) thrown at [C:\re\workspace\8-2-build-windows-amd64-cygwin\jdk8u51\3951\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp, line 3211]
Event: 81.104 Thread 0x0000000018722800 Exception <a 'java/lang/InterruptedException': sleep interrupted> (0x00000000de361f70) thrown at [C:\re\workspace\8-2-build-windows-amd64-cygwin\jdk8u51\3951\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp, line 3211]
Event: 81.105 Thread 0x0000000018722800 Exception <a 'java/lang/InterruptedException': sleep interrupted> (0x00000000de362170) thrown at [C:\re\workspace\8-2-build-windows-amd64-cygwin\jdk8u51\3951\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp, line 3211]
Event: 81.105 Thread 0x0000000018722800 Exception <a 'java/lang/InterruptedException': sleep interrupted> (0x00000000de362398) thrown at [C:\re\workspace\8-2-build-windows-amd64-cygwin\jdk8u51\3951\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp, line 3211]

Events (10 events):
Event: 81.366 Thread 0x0000000016ef9800 flushing nmethod 0x000000000359b590
Event: 81.366 Thread 0x0000000016ef9800 flushing nmethod 0x000000000359e790
Event: 81.366 Thread 0x0000000016ef9800 flushing nmethod 0x000000000359f450
Event: 81.366 Thread 0x0000000016ef9800 flushing nmethod 0x000000000359f8d0
Event: 81.366 Thread 0x0000000016ef9800 flushing nmethod 0x00000000035a05d0
Event: 81.366 Thread 0x0000000016ef9800 flushing nmethod 0x00000000035a12d0
Event: 81.366 Thread 0x0000000016ef9800 flushing nmethod 0x00000000035a1690
Event: 81.366 Thread 0x0000000016ef9800 flushing nmethod 0x00000000035a1a90
Event: 81.367 Thread 0x0000000016ed8800 flushing nmethod 0x000000000366f150
Event: 81.367 Thread 0x0000000016ed8800 flushing nmethod 0x0000000003670b10


Dynamic libraries:
0x00007ff683c70000 - 0x00007ff683ca7000    C:\Program Files (x86)\Minecraft\runtime\jre-x64\1.8.0_51\bin\javaw.exe
0x00007ffc86d90000 - 0x00007ffc86f71000    C:\WINDOWS\SYSTEM32\ntdll.dll
0x00007ffc84b10000 - 0x00007ffc84bc2000    C:\WINDOWS\System32\KERNEL32.DLL
0x00007ffc83400000 - 0x00007ffc83673000    C:\WINDOWS\System32\KERNELBASE.dll
0x00007ffc848c0000 - 0x00007ffc84961000    C:\WINDOWS\System32\ADVAPI32.dll
0x00007ffc86330000 - 0x00007ffc863ce000    C:\WINDOWS\System32\msvcrt.dll
0x00007ffc84e90000 - 0x00007ffc84eeb000    C:\WINDOWS\System32\sechost.dll
0x00007ffc84d60000 - 0x00007ffc84e84000    C:\WINDOWS\System32\RPCRT4.dll
0x00007ffc84bd0000 - 0x00007ffc84d60000    C:\WINDOWS\System32\USER32.dll
0x00007ffc83780000 - 0x00007ffc837a0000    C:\WINDOWS\System32\win32u.dll
0x00007ffc86d30000 - 0x00007ffc86d58000    C:\WINDOWS\System32\GDI32.dll
0x00007ffc84080000 - 0x00007ffc84212000    C:\WINDOWS\System32\gdi32full.dll
0x00007ffc83f60000 - 0x00007ffc83fff000    C:\WINDOWS\System32\msvcp_win.dll
0x00007ffc83680000 - 0x00007ffc8377a000    C:\WINDOWS\System32\ucrtbase.dll
0x00007ffc71a70000 - 0x00007ffc71cd9000    C:\WINDOWS\WinSxS\amd64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.17134.345_none_fb429a5930656358\COMCTL32.dll
0x00007ffc863d0000 - 0x00007ffc866f3000    C:\WINDOWS\System32\combase.dll
0x00007ffc84000000 - 0x00007ffc8407a000    C:\WINDOWS\System32\bcryptPrimitives.dll
0x00007ffc86720000 - 0x00007ffc8674d000    C:\WINDOWS\System32\IMM32.DLL
0x0000000061550000 - 0x0000000061622000    C:\Program Files (x86)\Minecraft\runtime\jre-x64\1.8.0_51\bin\msvcr100.dll
0x0000000060910000 - 0x0000000061193000    C:\Program Files (x86)\Minecraft\runtime\jre-x64\1.8.0_51\bin\server\jvm.dll
0x00007ffc84970000 - 0x00007ffc84978000    C:\WINDOWS\System32\PSAPI.DLL
0x00007ffc81320000 - 0x00007ffc81329000    C:\WINDOWS\SYSTEM32\WSOCK32.dll
0x00007ffc80fb0000 - 0x00007ffc80fd3000    C:\WINDOWS\SYSTEM32\WINMM.dll
0x00007ffc86c60000 - 0x00007ffc86ccc000    C:\WINDOWS\System32\WS2_32.dll
0x00007ffc74030000 - 0x00007ffc7403a000    C:\WINDOWS\SYSTEM32\VERSION.dll
0x00007ffc80f80000 - 0x00007ffc80faa000    C:\WINDOWS\SYSTEM32\WINMMBASE.dll
0x00007ffc83eb0000 - 0x00007ffc83ef9000    C:\WINDOWS\System32\cfgmgr32.dll
0x0000000061540000 - 0x000000006154f000    C:\Program Files (x86)\Minecraft\runtime\jre-x64\1.8.0_51\bin\verify.dll
0x0000000061510000 - 0x0000000061539000    C:\Program Files (x86)\Minecraft\runtime\jre-x64\1.8.0_51\bin\java.dll
0x00000000614f0000 - 0x0000000061506000    C:\Program Files (x86)\Minecraft\runtime\jre-x64\1.8.0_51\bin\zip.dll
0x00007ffc84ef0000 - 0x00007ffc8632f000    C:\WINDOWS\System32\SHELL32.dll
0x00007ffc84a60000 - 0x00007ffc84b09000    C:\WINDOWS\System32\shcore.dll
0x00007ffc837a0000 - 0x00007ffc83ead000    C:\WINDOWS\System32\windows.storage.dll
0x00007ffc84800000 - 0x00007ffc84851000    C:\WINDOWS\System32\shlwapi.dll
0x00007ffc83100000 - 0x00007ffc83111000    C:\WINDOWS\System32\kernel.appcore.dll
0x00007ffc83120000 - 0x00007ffc8313f000    C:\WINDOWS\System32\profapi.dll
0x00007ffc830a0000 - 0x00007ffc830ec000    C:\WINDOWS\System32\powrprof.dll
0x00007ffc830f0000 - 0x00007ffc830fa000    C:\WINDOWS\System32\FLTLIB.DLL
0x00000000614e0000 - 0x00000000614ed000    C:\Program Files (x86)\Minecraft\runtime\jre-x64\1.8.0_51\bin\management.dll
0x00000000614c0000 - 0x00000000614da000    C:\Program Files (x86)\Minecraft\runtime\jre-x64\1.8.0_51\bin\net.dll
0x00007ffc828c0000 - 0x00007ffc82926000    C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll
0x00007ffc812f0000 - 0x00007ffc81306000    C:\WINDOWS\system32\napinsp.dll
0x00007ffc812d0000 - 0x00007ffc812ea000    C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
0x00007ffc7eb80000 - 0x00007ffc7eb99000    C:\WINDOWS\system32\NLAapi.dll
0x00007ffc82680000 - 0x00007ffc8273e000    C:\WINDOWS\SYSTEM32\DNSAPI.dll
0x00007ffc84980000 - 0x00007ffc84988000    C:\WINDOWS\System32\NSI.dll
0x00007ffc82640000 - 0x00007ffc82678000    C:\WINDOWS\SYSTEM32\IPHLPAPI.DLL
0x00007ffc812c0000 - 0x00007ffc812ce000    C:\WINDOWS\System32\winrnr.dll
0x00007ffc7b510000 - 0x00007ffc7b525000    C:\WINDOWS\System32\wshbth.dll
0x00007ffc783e0000 - 0x00007ffc783ea000    C:\Windows\System32\rasadhlp.dll
0x00007ffc79bf0000 - 0x00007ffc79c62000    C:\WINDOWS\System32\fwpuclnt.dll
0x00007ffc82ba0000 - 0x00007ffc82bc5000    C:\WINDOWS\SYSTEM32\bcrypt.dll
0x00000000614a0000 - 0x00000000614b1000    C:\Program Files (x86)\Minecraft\runtime\jre-x64\1.8.0_51\bin\nio.dll
0x00007ffc82a70000 - 0x00007ffc82a87000    C:\WINDOWS\SYSTEM32\CRYPTSP.dll
0x00007ffc824a0000 - 0x00007ffc824d3000    C:\WINDOWS\system32\rsaenh.dll
0x00007ffc82fd0000 - 0x00007ffc82ff8000    C:\WINDOWS\SYSTEM32\USERENV.dll
0x00007ffc82a90000 - 0x00007ffc82a9b000    C:\WINDOWS\SYSTEM32\CRYPTBASE.dll
0x00007ffc7af80000 - 0x00007ffc7af96000    C:\WINDOWS\SYSTEM32\dhcpcsvc6.DLL
0x00007ffc7aea0000 - 0x00007ffc7aeba000    C:\WINDOWS\SYSTEM32\dhcpcsvc.DLL
0x00007ffc7ec80000 - 0x00007ffc7ecdb000    C:\Users\Herma en Ruud\AppData\Local\Temp\7b09-5ff8-93bd-e87d\lwjgl.dll
0x00007ffc6b320000 - 0x00007ffc6b371000    C:\Users\HERMAE~1\AppData\Local\Temp\7b09-5ff8-93bd-e87d\glfw.dll
0x00007ffc81760000 - 0x00007ffc817f8000    C:\WINDOWS\system32\uxtheme.dll
0x00007ffc7ebc0000 - 0x00007ffc7ec03000    C:\WINDOWS\SYSTEM32\dinput8.dll
0x00007ffc7ec70000 - 0x00007ffc7ec80000    C:\WINDOWS\SYSTEM32\xinput1_4.dll
0x00007ffc82e50000 - 0x00007ffc82e77000    C:\WINDOWS\SYSTEM32\DEVOBJ.dll
0x00007ffc818e0000 - 0x00007ffc81909000    C:\WINDOWS\SYSTEM32\dwmapi.dll
0x00007ffc84680000 - 0x00007ffc847f4000    C:\WINDOWS\System32\MSCTF.dll
0x00007ffc84990000 - 0x00007ffc84a52000    C:\WINDOWS\System32\OLEAUT32.dll
0x00007ffc81dd0000 - 0x00007ffc81ddc000    C:\WINDOWS\SYSTEM32\HID.DLL
0x00007ffc84230000 - 0x00007ffc8467b000    C:\WINDOWS\System32\SETUPAPI.DLL
0x00007ffc83f00000 - 0x00007ffc83f57000    C:\WINDOWS\System32\WINTRUST.dll
0x00007ffc83140000 - 0x00007ffc83152000    C:\WINDOWS\System32\MSASN1.dll
0x00007ffc83210000 - 0x00007ffc833f2000    C:\WINDOWS\System32\CRYPT32.dll
0x00007ffc767c0000 - 0x00007ffc76839000    C:\WINDOWS\SYSTEM32\inputhost.dll
0x00007ffc809b0000 - 0x00007ffc80a8a000    C:\WINDOWS\SYSTEM32\CoreMessaging.dll
0x00007ffc7fe60000 - 0x00007ffc7ffad000    C:\WINDOWS\SYSTEM32\wintypes.dll
0x00007ffc7d880000 - 0x00007ffc7db9e000    C:\WINDOWS\SYSTEM32\CoreUIComponents.dll
0x00007ffc82190000 - 0x00007ffc821c1000    C:\WINDOWS\SYSTEM32\ntmarta.dll
0x00007ffc5ebf0000 - 0x00007ffc5ed10000    C:\WINDOWS\SYSTEM32\opengl32.dll
0x00007ffc63910000 - 0x00007ffc6393c000    C:\WINDOWS\SYSTEM32\GLU32.dll
0x00007ffc465d0000 - 0x00007ffc47090000    C:\WINDOWS\SYSTEM32\ig75icd64.dll
0x00007ffc7c280000 - 0x00007ffc7cc72000    C:\WINDOWS\SYSTEM32\igdusc64.dll
0x00007ffc80ac0000 - 0x00007ffc80ad3000    C:\WINDOWS\SYSTEM32\WTSAPI32.dll
0x00007ffc81e60000 - 0x00007ffc81f1b000    C:\WINDOWS\SYSTEM32\dxgi.dll
0x00007ffc80430000 - 0x00007ffc8073b000    C:\WINDOWS\SYSTEM32\d3d11.dll
0x00007ffc7cc80000 - 0x00007ffc7d743000    C:\WINDOWS\SYSTEM32\igd10iumd64.dll
0x00007ffc82b70000 - 0x00007ffc82b96000    C:\WINDOWS\SYSTEM32\ncrypt.dll
0x00007ffc82b30000 - 0x00007ffc82b66000    C:\WINDOWS\SYSTEM32\NTASN1.dll
0x00007ffc76720000 - 0x00007ffc767b7000    C:\WINDOWS\System32\TextInputFramework.dll
0x00007ffc6b2c0000 - 0x00007ffc6b31f000    C:\Users\Herma en Ruud\AppData\Local\Temp\7b09-5ff8-93bd-e87d\lwjgl_opengl.dll
0x00007ffc69450000 - 0x00007ffc694ce000    C:\Users\Herma en Ruud\AppData\Local\Temp\7b09-5ff8-93bd-e87d\lwjgl_stb.dll
0x00007ffc62840000 - 0x00007ffc628e8000    C:\WINDOWS\SYSTEM32\mscms.dll
0x00007ffc5ef90000 - 0x00007ffc5efa0000    C:\WINDOWS\SYSTEM32\ColorAdapterClient.dll
0x00007ffc692c0000 - 0x00007ffc69303000    C:\WINDOWS\SYSTEM32\icm32.dll
0x00007ffc691a0000 - 0x00007ffc691e2000    C:\Users\Herma en Ruud\AppData\Local\Temp\jna-898954098\jna1725293359120994235.dll
0x00007ffc56030000 - 0x00007ffc56120000    C:\Users\HERMAE~1\AppData\Local\Temp\7b09-5ff8-93bd-e87d\OpenAL.dll
0x00007ffc867f0000 - 0x00007ffc86941000    C:\WINDOWS\System32\ole32.dll
0x00007ffc86750000 - 0x00007ffc867f0000    C:\WINDOWS\System32\clbcatq.dll
0x00007ffc7b300000 - 0x00007ffc7b376000    C:\WINDOWS\System32\MMDevApi.dll
0x00007ffc807f0000 - 0x00007ffc809a4000    C:\WINDOWS\System32\PROPSYS.dll
0x00007ffc799b0000 - 0x00007ffc79adc000    C:\WINDOWS\SYSTEM32\AUDIOSES.DLL
0x00007ffc7f380000 - 0x00007ffc7f38a000    C:\WINDOWS\SYSTEM32\AVRT.dll
0x00007ffc7ec50000 - 0x00007ffc7ec6a000    C:\Users\HERMAE~1\AppData\Local\Temp\7b09-5ff8-93bd-e87d\SAPIWrapper_x64.dll
0x0000000000ae0000 - 0x0000000000b04000    C:\Program Files (x86)\Minecraft\runtime\jre-x64\1.8.0_51\bin\sunec.dll
0x0000000000b10000 - 0x0000000000ca8000    C:\Program Files (x86)\Minecraft\runtime\jre-x64\1.8.0_51\bin\awt.dll
0x00007ffc81200000 - 0x00007ffc8128b000    C:\WINDOWS\SYSTEM32\apphelp.dll
0x00007ffc74070000 - 0x00007ffc74239000    C:\WINDOWS\SYSTEM32\dbghelp.dll

VM Arguments:
jvm_args: -XX:HeapDumpPath=MojangTricksIntelDriversForPerformance_javaw.exe_minecraft.exe.heapdump -Dos.name=Windows 10 -Dos.version=10.0 -Xss1M -Djava.library.path=C:\Users\HERMAE~1\AppData\Local\Temp\7b09-5ff8-93bd-e87d -Dminecraft.launcher.brand=minecraft-launcher -Dminecraft.launcher.version=2.1.1432 -Xmx1G -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+UseG1GC -XX:G1NewSizePercent=20 -XX:G1ReservePercent=20 -XX:MaxGCPauseMillis=50 -XX:G1HeapRegionSize=16M -Dlog4j.configurationFile=C:/Users\Herma en Ruud\AppData\Roaming\.minecraft\assets\log_configs\client-1.12.xml
java_command: net.minecraft.client.main.Main --username Herudi --version 1.13.1 --gameDir C:/Users\Herma en Ruud\AppData\Roaming\.minecraft --assetsDir C:/Users\Herma en Ruud\AppData\Roaming\.minecraft/assets --assetIndex 1.13.1 --uuid 49f730e40de84c30a814d98053767240 --accessToken 6ab9dbc5e29f4f97aa233c5e11fee87f --userType mojang --versionType release
java_class_path (initial): C:\Users\Herma en Ruud\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\com\mojang\patchy\1.1\patchy-1.1.jar;C:\Users\Herma en Ruud\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\oshi-project\oshi-core\1.1\oshi-core-1.1.jar;C:\Users\Herma en Ruud\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\net\java\dev\jna\jna\4.4.0\jna-4.4.0.jar;C:\Users\Herma en Ruud\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\net\java\dev\jna\platform\3.4.0\platform-3.4.0.jar;C:\Users\Herma en Ruud\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\com\ibm\icu\icu4j-core-mojang\51.2\icu4j-core-mojang-51.2.jar;C:\Users\Herma en Ruud\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\net\sf\jopt-simple\jopt-simple\5.0.3\jopt-simple-5.0.3.jar;C:\Users\Herma en Ruud\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\com\paulscode\codecjorbis\20101023\codecjorbis-20101023.jar;C:\Users\Herma en Ruud\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\com\paulscode\codecwav\20101023\codecwav-20101023.jar;C:\Users\Herma en Ruud\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\com\paulscode\libraryjavasound\20101123\libraryjavasound-20101123.jar;C:\Users\Herma en Ruud\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\com\paulscode\soundsystem\20120107\soundsystem-20120107.jar;C:\Users\Herma en Ruud\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\io\netty\netty-all\4.1.25.Final\netty-all-4.1.25.Final.jar;C:\Users\Herma en Ruud\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\com\google\guava\guava\21.0\guava-21.0.jar;C:\Users\Herma en Ruud\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\org\apache\commons\commons-lang3\3.5\commons-lang3-3.5.jar;C:\Users\Herma en Ruud\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\commons-io\commons-io\2.5\commons-io-2.5.jar;C:\Users\Herma en Ruud\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\commons-codec\commons-codec\1.10\commons-codec-1.10.jar;C:\Users\Herma en Ruud\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\net\java\jinput\jinput\2.0.5\jinput-2.0.5.jar;C:\Users\Herma en Ruud\AppData\Roaming\.minecraft\libraries\net\java\jutils\jutils\1.0.0\jutils-1.0.0.jar;C:\Users\Herma en Ruud\AppData\Roaming\.minecraft\librarie
Launcher Type: SUN_STANDARD

Environment Variables:
PATH=C:\Program Files (x86)\Common Files\Oracle\Java\javapath;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\WINDOWS\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\;C:\Users\Herma en Ruud\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps
USERNAME=Herma en Ruud
OS=Windows_NT
PROCESSOR_IDENTIFIER=Intel64 Family 6 Model 60 Stepping 3, GenuineIntel---------------  S Y S T E M  ---------------

OS: Windows 10.0 , 64 bit Build 17134 (10.0.17134.1)

CPU:total 2 (2 cores per cpu, 1 threads per core) family 6 model 60 stepping 3, cmov, cx8, fxsr, mmx, sse, sse2, sse3, ssse3, sse4.1, sse4.2, popcnt, clmul, erms, lzcnt, tsc, tscinvbit

Memory: 4k page, physical 4106304k(760476k free), swap 8824896k(5075328k free)

vm_info: Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (25.51-b03) for windows-amd64 JRE (1.8.0_51-b16), built on Jun  8 2015 18:03:07 by "java_re" with MS VC++ 10.0 (VS2010)

time: Sat Oct 13 10:15:22 2018
elapsed time: 81 seconds (0d 0h 1m 21s)